Dle sdìlení øeditelství DB AG jsou držitelùm jízdních výhod FIP uzavreny následující traové úseky v urèitých dnech. Omezení platí od 28. 5. 2006  do  9. 12. 2006

Omezení se vztahuje na následující seznam vlakù ICE, IC a EC, traových úsekù a urèitých dnù.

(vysvìtlivky: 1 – pondìlí, 2 – úterý, 3 – støeda, 4 – ètvrtek, 5 – pátek, 6 – sobota, 7 - nedìle)

Èíslo vlaku
Trasa
Dny uzavøení
EC 60 München Hbf - Augsburg Hbf 5
EC 64 München Hbf - Augsburg Hbf 5
EC 67 Stuttgart Hbf - Ulm Hbf 5
ICE 70 Karlsruhe Hbf - Hannover Hbf 5
ICE 72                  Frankfurt (Main) Hbf - Hannover Hbf 5
ICE 74                  Frankfurt (Main) Hbf - Hannover Hbf                                        5  
ICE 77                  Hannover Hbf  -  Karlsruhe Hbf                                             5
ICE 79                  Hannover Hbf - Mannheim Hbf                                                  5, 6
EC 100                 Köln Hbf - Osnabrück  Hbf                                                               5
ICE 108                Frankfurt (Main) Hbf - Braunschweig Hbf                                 5
ICE 109                Frankfurt (Main) Hbf - Augsburg Hbf 5
ICE 122 Frankfurt (Main) Hbf - Köln Hbf 5
EC 179 Hamburg  Altona -  Wittenberge 5
EC 267 Stuttgart Hbf  - Augsburg Hbf 7
ICE 276                Offenburg - Braunschweig Hbf        5
ICE 279                Frankfurt (Main) Hbf - Offenburg                                     5, 7
EC 370 Wittenberge - Hamburg Hbf 7
EC 371 Hamburg Hbf - Berlin Hbf 5
ICE 513 Köln Hbf - F-Flughafen Fernbf. 1, 2, 3, 4
ICE 514                Stuttgart Hbf - Köln Hbf                                                     5
ICE 536                Augsburg Hbf - Bremen Hbf                                                     5
ICE 539                Bremen Hbf - Würzburg Hbf                                                    5
ICE 572                Stuttgart Hbf - Göttingen 5
ICE 586 Augsburg Hbf - Hamburg Altona 5
ICE 589 Hamburg Altona - Würzburg Hbf 5
ICE 591 Kassel Wilhelmshöhe - Stuttgart Hbf 1
ICE 592 München Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 5
ICE 596 Stuttgart Hbf - Braunschweig Hbf 5
ICE 601 Köln Hbf - F-Flughafen Fernbf. 5
ICE 611 Köln Hbf - Stuttgart Hbf 5
ICE 613 Köln Hbf - Stuttgart Hbf 4, 7
ICE 614 Stuttgart Hbf - Köln Hbf 1
ICE 615 Köln Hbf - Stuttgart Hbf 7
ICE 641 Dortmund Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 643 Dortmund Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 651 Köln Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 653 Köln Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 673 Hannover Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 5, 7
Èíslo vlaku                                Trasa          
Dny uzavøení
ICE 681 Hamburg Altona - Hannover Hbf 5
ICE 690 Göttingen - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 691 Frankfurt (Main) Hbf - Stuttgart Hbf 5, 7
ICE 693 Braunschweig Hbf - Kassel Wilhelmshöhe 7
ICE 694 Stuttgart Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 1
ICE 722 Frankfurt (Main) Süd - Köln MesseDeutz 5
ICE 724 Frankfurt (Main) Süd - Köln MesseDeutz 2, 3, 4
ICE 724 Nürnberg Hbf - Köln MesseDeutz 5
ICE 726 Frankfurt (Main) Süd - Köln MesseDeutz 5
ICE 727 Frankfurt (Main) Süd - Nürnberg Hbf 5
ICE 729 Frankfurt (Main) Hbf - Würzburg Hbf 5
ICE 774 Stuttgart Hbf - Hannover Hbf 5
ICE 776 Göttingen - Bremen Hbf 7
ICE 776 Kaiserslautern Hbf - Bremen Hbf 5
ICE 821 Köln MesseDeutz - Nürnberg Hbf 7
ICE 876
Mannheim Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 879
Braunschweig Hbf - Karlsruhe Hbf 5, 7
ICE 881
Hannover Hbf - Fulda 5
ICE 883
Kassel Wilhelmshöhe - Würzburg Hbf 7
ICE 927
Hamburg Hbf - Dortmund Hbf 5
ICE 941
Duisburg Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 951
Köln Hbf - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 976
Offenburg - Frankfurt (Main) Hbf 1
ICE 977
Berlin Ostbahnhof - Offenburg 7
ICE 1090
München Hbf - Mannheim Hbf 5
ICE 1514
München Hbf - Saalfeld (Saale) 5
ICE 1516
München Hbf - Saalfeld (Saale) 5
ICE 1611
Saalfeld (Saale) - Augsburg Hbf 7 
ICE 1613
Naumburg (Saale) Hbf - Nürnberg Hbf 7
ICE 1651
Fulda - Leipzig Hbf 5
ICE 1653
Frankfurt (Main) Hbf - Leipzig Hbf 5
ICE 1655
Frankfurt (Main) Hbf - Erfurt Hbf 5
ICE 1750
Leipzig Hbf - Eisenach 7
IC 2010
Köln Hbf - Osnabrück Hbf 5
IC 2032
Magdeburg Hbf - Bremen Hbf 7
IC 2034
Magdeburg Hbf - Hannover Hbf 7
IC 2036
Hannover Hbf - Bremen Hbf 5
IC 2039
Hannover Hbf - Magdeburg Hbf 5
IC 2047
Hannover Hbf - Magdeburg Hbf 5
IC 2066
Stuttgart Hbf - Karlsruhe Hbf 5
IC 2071
Hamburg Altona - Wittenberge 5
IC 2112
Köln Hbf - Bremen Hbf 5
IC 2114
Köln Hbf - Hamburg Altona 5
IC 2131
Bremen Hbf - Magdeburg Hbf 5

                                                                                                                                

 

Èíslo vlaku                                Trasa          
Dny uzavøení
IC 2144
Magdeburg - Bielefeld Hbf 7
IC 2172
Hannover Hbf - Schwerin Hbf 5
IC 2213
Hamburg Hbf - Köln Hbf 5
IC 2290
München Hbf - Augsburg Hbf 5
IC 2298
Stuttgart Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 5
IC 2315
Hamburg Hbf - Dortmund Hbf 5
IC 2374
Hamburg Hbf - Schwerin Hbf 5
IC 2393
Frankfurt (Main) Hbf - Ulm Hbf 5
IC 2395
Frankfurt (Main) Hbf - Heidelberg Hbf 5
IC 2457
Berlin Hbf - Eberswalde Hbf 5
ICE 1015/1615
Hamburg Altona - Berlin Hbf 5
ICE 104/504
Mannheim Hbf - Köln Hbf 5
ICE 1504/1554
Leipzig Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 7
ICE 533/583
Hannover Hbf - Augsburg Hbf (od 8. 6. 2006) 6
ICE 542/552
Berlin Ostbahnhof - Hamm (West) 7
ICE 544/554
Hannover Hbf - Hamm (West) 7
ICE 546/556
Hannover Hbf - Hamm (West) 5
ICE 549/559
Hamm (West) - Berlin Ostbahnhof 5
ICE 633/683
Hannover Hbf - Würzburg Hbf 7
ICE 846/856
Berlin Ostbahnhof - Hamm (West) 5
ICE 849/859
Hannover Hbf - Berlin Ostbahnhof 5