ELIS
(ELektronický Informačný Systém)
ELectronic Information System

Staršie GVD

Grafikon vlakovej dopravy (GVD) je vypracovávaný jednotlivými železničnými správami na obdobie určené Medzinárodnou úniou železníc ( UIC ). GVD je cestovným poriadkom pre všetky druhy pravidelných vlakov.
V súčasnosti je platný GVD 2009/10 pre obdobie 13. XII. 2009 - 11. XII. 2010.
Vydavateľom knižného cestovného poriadku (KCP) sú ŽSR . V KCP sú plánované 2 zmeny: 1. zmena k 7. III. 2009 a 2. zmena k 13. VI. 2010.

Cca od 2. XII. 2003 je možné na http://www.zsr.sk/ stiahnuť ELIS pre SR (cca týždeň pred ich nadobudnutím platnosti) inštalačný súbor pre verziu SR ako aj (od 10.XII.2006) EU. Cca do r. 2004/5 bol dostupný len inštalačný a aktualizačný súbor pre verziu SR k príslušnej zmene; pre EU-verziu len aktualizačný súbor.

Addams , ŽSR

Staršie verzie ELISu (RRRRMMDD-xx; odkazy sú funkčné len na Rail CD ) :

20011215_ELIS 200309_ELIS_Win_upd 20050905_ELIS 20060528_ELIS_SK 20071018_ELIS_EU 20090311_ELIS_EU
200212_ELIS_Win_upd 20030901_ELIS 20050905_ELIS_EU 20061013_ELIS_EU 20071205_ELIS_EU 20090316_ELIS_EU
200301_ELIS_Win_upd 20040113_ELIS_SK_upd 20050905_ELIS_EU_upd 20061013_ELIS_SK 20071209(20071124)_ELIS_SK 20090414_ELIS_EU
200302_ELIS_Win_upd 20040227_ELIS_SK_upd 20050905_ELIS_SK_upd 20061108_ELIS_SK 20080303(20080228)_ELIS_EU 20090428_ELIS_EU
20030202_ELIS 20041212a_ELIS_EU 20050926_ELIS 20061210_ELIS_EU 20080303(20080311)_ELIS_EU 20090507_ELIS_EU
20030205_ELIS 20041212b_ELIS_EU 20050926_ELIS_EU 20061210_ELIS_SK 20080407_ELIS_EU 20090511_ELIS_EU (IO)
200303_ELIS_Win_upd 20050303_ELIS_EU_upd 20050926_ELIS_EU_upd 20070104_ELIS_EU 20080615(20080612)_ELIS_EU 20090526_ELIS_EU (IO)
20030302_ELIS 20050306_ELIS 20050926_ELIS_SK 20070104_ELIS_SK 20080703_ELIS_EU 20090615_ELIS_EU (IO)
200304_ELIS_Win_upd 20050405_ELIS 20050926_ELIS_SK_upd 20070116_ELIS_EU 20080905_ELIS_EU 20090617_ELIS_EU (IO)
200304a_ELIS_Win_upd 20050405_ELIS_EU_upd 20051026_ELIS_EU_upd 20070116_ELIS_SK 20080916_ELIS_EU 20090622_ELIS_EU (IO)
20030404_ELIS 20050415_ELIS_SK 20051101_ELIS 20070304_ELIS_EU 20081027_ELIS_EU 20090708_ELIS_EU (IO)
20030414_ELIS 20050415_ELIS_SK_upd 20051205_ELIS_SK 20070410_ELIS_EU 20081214(20081204)_ELIS_SK 20090730_ELIS_EU (IO)
20030428_ELIS 20050419_ELIS_EU_upd 20051213_ELIS_SK 20070504_ELIS_EU 20081214(20081209)_ELIS_EU 20090911_ELIS_EU (IO)
200305_ELIS_Win_upd 20050608_ELIS_EU_upd 20060112_ELIS_SK 20070608_ELIS_EU 20081214(20081211)_ELIS_EU 20090917_ELIS_EU (IO)
200306_ELIS_Win_upd 20050612_ELIS 20060207_ELIS_SK 20070612_ELIS_EU 20081218_ELIS_EU 20091002_ELIS_EU
20030615_ELIS 20050628_ELIS 20060326_ELIS_EU 20070702_ELIS_EU 20090113_ELIS_EU  
200307_ELIS_Win_upd 20050628_ELIS_EU_upd 20060403_ELIS_SK 20070723_ELIS_EU 20090128_ELIS_EU  
20030707_ELIS 20050628_ELIS_SK_upd 20060528_ELIS_EU 20070924_ELIS_EU 20090305_ELIS_EU  

vysvetlivky:

200xxx_ELIS_Win_upd RRRRvv (v - poradové číslo verzie v príslušnom GVD)
200xxxxx_ELIS_SK od januára 2007 nie sú z dôvodu voľnej dostupnosti EU-verzie zálohované
200xxxxx_ELIS_xx_upd aktualizácia súboru verzie vydanej k začiatku príslušného GVD
200xxxxx_ELIS nešpecifikovaná dekomprimovaná verzia (SK/EU)

súbory aktuálneho GVD sú sprístupňované až po ukončení jeho platnosti


Plánované doplnenie:

19990306 (CD-R ????):

ELIS\Citaj.ma [subory vytvorene 02.11.1998-16.02.1999]
ELIS\Elis.1
ELIS\elis.2
ELIS\Elis.3
ELIS\Elis.6
ELIS\Elis.bmp
ELIS\Elis.dll
ELIS\Elis.exe
ELIS\Elis.hlp
ELIS\Uninst.isu

elis990124_(2,42MB)\001\_INST32I.EX_
elis990124_(2,42MB)\001\_ISDEL.EXE
elis990124_(2,42MB)\001\_SETUP.DLL
elis990124_(2,42MB)\001\_SYS1.CAB
elis990124_(2,42MB)\001\_USER1.CAB
elis990124_(2,42MB)\001\DATA.TAG
elis990124_(2,42MB)\001\DATA1.CAB
elis990124_(2,42MB)\001\LANGUAGE.DAT
elis990124_(2,42MB)\001\LAYOUT.BIN
elis990124_(2,42MB)\001\OS.DAT
elis990124_(2,42MB)\001\SETUP.EXE
elis990124_(2,42MB)\001\SETUP.INI
elis990124_(2,42MB)\001\SETUP.INS

elis990124_(2,42MB)\002\DATA2.CAB


Späť na "Železničné odkazy na Slovensku" Strana vytvorená / Site created : 04-VII-2007
Posledná aktualizácia / Last update : 01-I-2010
( http://www.rail.sk/arp/other/elis01.htm )