Železnica vo filmoch o Jamesovi Bondovi
Railway in James Bond Movies

           
                     
Herci
Actors
  Rozprávky
Cartoons
  Parný rušeň
Steam Locomotive
  Vysokorýchlostná železnica
High Speed Railways
(>248 km/h)
(>154 mph)
  rok nezistený
Year unknown
  1. a 2. svetová vojna
World War I & II
                     

Oficiálne filmy
Official Movies
(EON Productions)

Poradové č.
Part No.
železničná časť
Railway Part
(RLW)
Slovenský názov
Slovak Title
Český názov
Czech Title
anglický názov
English Title
Rok uvedenia
Release Year
Predstaviteľ J.Bonda
J. Bond presenter
1 ----- Dr. No Dr. No Dr. No 1962 Sean Connery
2 RLW Srdečné pozdravy z Ruska Srdečné pozdravy z Ruska From Russia with Love 1963 Sean Connery
3 ----- Goldfinger Goldfinger Goldfinger 1964 Sean Connery
4 ----- Thunderball Thunderball Thunderball 1965 Sean Connery
5 RLW Žiješ len dvakrát Žiješ jenom dvakrát You Only Live Twice 1967 Sean Connery
6 RLW V tajnej službe Jej veličenstva V tajné službě Jejího Veličenstva / Ve službách Jejího Veličenstva On Her Majesty's Secret Service 1969 George Lazenby
7 ----- Diamanty sú večné Diamanty jsou věčné Diamonds Are Forever 1971 Sean Connery
8 RLW Žiť a nechať zomrieť Žít a nechat zemřít Live and Let Die 1973 Roger Moore
9 ----- Muž so zlatou zbraňou Muž se zlatou zbraní The Man with the Golden Gun 1974 Roger Moore
10 RLW Agent, ktorý ma miloval / Špión, ktorý ma miloval Špion, který mě miloval / Agent, který mne miloval Spy Who Loved Me, The 1977 Roger Moore
11 ----- Moonraker Moonraker Moonraker 1979 Roger Moore
12 ----- Len pre tvoje oči / Prísne tajné Jen pro tvé oči / Přísně tajné For Your Eyes Only 1981 Roger Moore
13 RLW Chobotnička Chobotnička Octopussy 1983 Roger Moore
14 RLW Vyhliadka na smrť / Vyhliadka na vraždu Vyhlídka na vraždu View to a Kill, A 1985 Roger Moore
15 ----- Dych života ("BA") Dech života ("BA") Living Daylights, The 1987 Timothy Dalton
16 ----- Povolenie zabíjať Povolení zabíjet Licence to Kill 1989 Timothy Dalton
17 RLW Zlaté oko Zlaté oko GoldenEye 1995 Pierce Brosnan
18 RLW Zajtrajšok nikdy nezomiera Zítřek nikdy neumírá Tomorrow Never Dies 1997 Pierce Brosnan
19 ----- Jeden svet nestačí Jeden svět nestačí The World Is Not Enough 1999 Pierce Brosnan
20 RLW Dnes neumieraj Dnes neumírej Die Another Day 2002 Pierce Brosnan
21 RLW Casino Royale Casino Royale Casino Royale 2006 Daniel Craig
22 RLW Quantum of Solace Quantum of Solace Quantum of Solace 2008 Daniel Craig
23 RLW Skyfall Skyfall Skyfall 2012 Daniel Craig
24 RLW Spectre Spectre Spectre 2015 Daniel Craig
25 RLW Nie je čas zomrieť Není čas zemřít No Time to Die 2021 Daniel Craig

Neoficiálne filmy
Unofficial Movies

Poradové č.
Part No.
železničná časť
Railway Part
(RLW)
Slovenský názov
Slovak Title
Český názov
Czech Title
anglický názov
English Title
Rok uvedenia
Release Year
Predstaviteľ J.Bonda
J. Bond presenter
1 ----- Casino Royale Casino Royale Casino Royale 1954 Barry Nelson
1 ----- Casino Royale Casino Royale Casino Royale 1967 David Niven
1 ----- Nikdy nehovor nikdy Nikdy neříkej nikdy Never Say Never Again 1983 Sean Connery

(zdroj: Wikipedie CZ)