Filmy, v ktorých hrala Železnica
Movies with Railways
(filmy pre kiná, TV, dokumenty, rozprávky, videoklipy)
1890 - 1899

  Túto stránku venujem rôznym formám videozáznamov, v ktorých hrala železnica, bez ohľadu na to, v akej súvislosti budú filmy súvisieť so železnicou.
Ak teda poznáte viacero filmov, v ktorých hrala Železnica (nezáleží na krajine pôvodu filmu); bol by som rád, keby ste prispeli informáciami.
Tento prehľad je doplnením diskusie na túto tému na servri Vlaky.net.
Doplňovanie obsahu tejto stránky bude asi "nekonečným príbehom", avšak i tak dúfam, že nie zbytočnou prácou ...

 

Georges Méliès: Panorama Pris D'Un Train En Marche
Georges Méliès: Panorama snímané z jedoucího vlaku
Lumière: Príchod vlaku do stanice La Ciotat
Méliès Georges: Panorama Pris D'Un Train En Marche
Méliès Georges: Panorama snímané z jedoucího vlaku
  Panorama Pris D'Un Train En Marche (Georges Méliès)
Panorama snímané z jedoucího vlaku (Georges Méliès)
Príchod vlaku do stanice La Ciotat (Lumière)

Trains on film (1927 - 2006, EN)
Train Movies & Railroad Films on DVD
Eisenbahn im Film

Názov SK/CZ
Názov EN, príp. iný
rok výroby herci v hlavných úlohách dĺžka 90 vysielaný v TV
(kde, kedy)
odkazy na videá:
úplné
90
železničnú časť (RLW)
90
žáner, krajina, režisér, popis
Title SK/CZ
Title EN, or other
Production Year Actors in the main tasks Lenght 90 Aired on TV
(When, Channel)
links to videos:
whole
Railway Part (RLW)
90
Genre, Country, Director, Description

()

1899
           
Georges Méliès
#010:
Panorama snímané z jedoucího vlaku
Panorama Pris D'Un Train En Marche
()

1898

1'

on-line
Georges Méliès tomto krátkometrážním snímku obohatil filmový svět o další ze svých nápadů - umístění kamery na jedoucí vlak. Kamera při jízdě zaznamenává průjezd pod mostem, městskou zástavbou, kolem továrních komínů a po dalším průjezdu pod mostem film končí.
( fdb.cz )
           

()

1897
           

()

1896
           
Lumière: Príchod vlaku do stanice La Ciotat
Arrival of the Mail Train
Arrivée d'un train en gare à La Ciotat
()

1895


1'
Film on-line:
v1 - zimná, 46"
v2 - letná, 46"
(Pravdepodobne úplne prvý film o železnici)
Dokumentárny / Krátkometrážny
Francie

Režie: Louis Lumière, Auguste Lumière

Dnes již legendární film bratří Lumiérů, kteří sestrojili první kameru a kopírku v jednom. Děj je velice jednoduchý. Statická kamera stojí na nádraží a sleduje přijíždějící vlak. Když vlak zastaví, začnou vystupovat a nastupovat cestující.

Premiéra: 28.XII.1895, pre uzavretú spoločnosť: Paríž; feb. 1896, verejná: La Ciotat

Existuje vo 2 verziách:
v1 - zimná, 46" (odlišnosti)
* prechod cez koľaje: cca 2 m od kamery
* 3 ženy
* po zastavení vlaku zostali mimo záber:
- 4 nákladné vozne
- 4 osobné vozne

v2 - letná, 46" (odlišnosti)
* nosič batožín
* strom vľavo
* prechod cez koľaje: cca 10 m od kamery
* cca 30 žien
* po zastavení vlaku zostali mimo záber:
- 1 nákladný vozeň
- 7 osobných vozňov
( fdb.cz , csfd.cz , imdb.com )

()
 
()
 * - zatiaľ nemám
** - nevidel som - do zoznamu zaradené na základe informácií od iných ľudí / podľa názvu
*** - železnica sa vo filme vyskytuje, na jeho preskúmanie zatiaľ, žiaľ, nemám čas
90 - obvykle po odstránení úvodných reklám výrobcov, producentov, sponzorov a pod. / usually after removing the introductory ads of manufacturers, producers, sponsors, etc.

Z môjho archívu by tu malo byť uvedené viac, ale chce to viac času ...

Obsah tejto stránky pochádza z mnohých zdrojov, preto môže byť vo viacerích jazykoch (slovenský, český, anglický, nemecký, atď.)
Content on this site comes from many sources, so it can be in several languages (Slovak, Czech, English, German, etc.)


       
Strana vytvorená / Site created : 18-V-2007
Posledná aktualizácia / Last update : 05-feb-2023
      ( http://www.rail.sk/arp/other/filmy890.htm )