Jízdní výhody FIP v zahraničí

Jan KUBEŠ

Roční doba pokročila tak daleko, že řada pracovníků Českých drah a jejich rodinných příslušníků připravuje své plány na letošní dovolenou. Proto přinášíme seznam států, kam je možno se vypravit a cestovat pomocí jízdenky FIP nebo volné jízdenky, vystavené podle dále uvedených podmínek.

Země        Zkratky: 	    Kategorie
			        I: II: III: IV:
Belgie       SNCB        1  1  1  1
Bulharsko      BDŽ         1  1  1  1
Dánsko       DSB         1  -  x  -
Finsko       VR         1  -  x  -
Francie       SNCF        1  -  x  -
Chorvatsko     HŽ         1  1  1  1
Irsko        CIE         1  1  1  1
Itálie       FS         1  1  1  1
Jugoslávie     JŽ         1  1  1  1
Lucembursko     CFL         1  1  1  1
Maďarsko      MÁV         3  1  1  1
RÖRR        GySEV        2  1  1  1
Makedonie      CFARYM       1  1  1  1
Německo       DB AG        1  -  x  -
Nizozemí      NS         1  1  1  1
Norsko       NSB         1  -  x  -
Polsko       PKP         2  2  2  2
Portugalsko     CP         1  1  1  1
Rakousko      ÖBB         3  1  1  x
Rumunsko      SNCFR CFR      1  1  1  1
Řecko        CH         1  1  1  1
Severní Irsko    NIR         1  -  x  -
Slovensko      ŽSR         *)  *)  *)  *)
Slovinsko      SŽ         1  1  1  1
Španělsko      RENFE        1  1  1  1
Švýcarsko      SBB         1  -  x  -
          BLS         1  -  x  -
          SP         1  -  x  -
Velká Britanie ATOC           1  -  x  x
lodní společnosti:
Francie       SSL         1  1  1  1
Nizozemí      StL         1  1  x  x


*) Železniční průkazky K 4904 a, b platí na ŽSR

Švédske železnice (SJ), aj jej dcérska spoločnosť TGOJ od 1. 1. 2002 vystúpili zo združenia FIP, t. j. na ich tratiach už nie je možné používať voľné ani zľavnené lístky FIP, a to ani tie, ktoré boli vydané pred vyššieuvedeným dátumom.

Vysvětlivky:


Kategorie:

 
I  - zaměstnanec ČD
II  - rodinný příslušník
III - důchodce
IV  - rod. přísl. důchodce


X - nárok na jednu kuponovou knížku během 45 měsíců po přiznání důchodu nebo úmrtí zaměstnace. Při úmrtí důchodce běží lhůta 45 měsíců pro rodinné příslušníky od data přiznání důchodu.
V kalendářním roce, kdy je zaměstnanci přiznán důchod, je možné čerpat zahraniční výhody jako zaměstnanec nebo jako důchodce. Nelze slučovat obě možnosti. Je-li vyčerpán nárok jako u zaměstnance, nelze již uplatnit nárok jako u důchodce.
Dále jsou poskytovány jízdní výhody na základě uzavřených dvoustranných smluv s dalšími, v předchozí části nejmenovanými železničními správami. Jedná se o tyto železnice:

Syrské železnice CFS,
Izraelské železnice IR,
Národní úřad Marockých železnic ONCFN,
Australské železnice ROA,
Turecké státní železnice TCDD,
Novozélandské železnice TRL,
Zermat a Gornerdrat BVZ-GGB.

Nárokovost je následující:

CFS: 1 volná jízdenka pro zaměstnance v činné službě a 1 jízdenka s 50% slevou pro rodinné příslušníky (dětem do 25 let).
IR, ROA a TRL: 1 volná jízdenka pro zaměstnance v činné službě i jejich rodinné příslušníky (dětem do 25 let).
ONCFM: 1 volná jízdenka pro zaměstnance ČD v činné službě, kteří odpracovali nejméně 10 let u ČD.
TCDD: 1 volná jízdenky pro zaměstnance ČD v činné službě, kteří odpracovali nejméně 10 let u ČD a 1 jízdenka s 50% slevou pro rodinné příslušníky (dětem do 20 let).
BZV-GGB: 1 jízdenka s 50% slevou pro zaměstnance ČD v činné službě.

Další podmínky:

U Maroka se poskytují jízdní výhody formou samostatných kupónových sešitků (obdoba sešitků FIP), a proto se žádanka předkládá Výdejně průkazů FIP jeden měsíc před plánovaným odjezdem.
Žádanka pro ostatní státy železnice se předkládá Výdejně průkazů tři měsíce před plánovaným odjezdem. Žádanka o vydání mezinárodního jízdního dokladu musí obsahovat mimo předtištěné údaje následující: služební funkci u ČD a konkrétní trasu.
Pro Austrálii je nutné uvést navíc ještě následující údaje na zvláštním listě:
- termín pobytu
- nástup k ČD
- potvrzení od zaměstnavatele, že zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou
- jedno z následujících výdejních míst v Austrálii, ve kterém si po příjezdu vyzvedne jízdní doklad (Sydney, Melbourne, Brisbane a Keswick).
Sepisné činí 150 Kč, u Zermatt a Gornergrat železnice je sepisné 100 Kč. Platnost jízdenky je 3 měsíce, u Turecka je 6 měsíců ode dne vydání.


Datum poslední modifikace: 03-04-1998
Upravil Mejzlík

Dokument stiahnutý: 02. II. 2000
Niektoré údaje opravil Addams: 07-VII-2004