Informace k zahraničním jízdním výhodám získané od jednotlivých členských železnic sdružení FIP

Dotazy všem členským železnicím

  1. Lze konkrétně dle označení určit, které vlaky jsou s jízdenkou FIP povinně příplatkové, příp. povinně místenkové?
  2. Vztahují se tyto příplatky pouze na vnitrostátní přepravu nebo jsou povinné i v případě tranzitu?
  3. Jsou příplatky rozlišeny dle kvality vlaků, kilometrické vzdálenosti a doby nástupu jízdy?
  4. Jaké jsou možnosti využití jízdenek FIP na tratích (METRO, AUTOBUS) provozované vašimi železnicemi?
  5. Věk dětí pro vystavení jízdenky FIP
  6. Provozované trasy trajektů na jízdenky FIP, požadavek o hlášení změn

Odpovědi železnic, které reflektovaly na dotazy:
Holandsko - NS
K jízdence FIP je cestující povinen zaplatit příplatek EC i ve vnitrostátní přepravě, stanovený podle kilometrů. Jiné dopravní tratě NS neprovozují, jízdenky FIP platí pouze na tratích holandských železnic.
Chorvatsko - HŽ
Držitelé jízdenky FIP jsou povinni zakoupit jak pro vnitrostátní přepravu, tak i pro průjezd Chorvatskem příplatek pro EC vlaky č. 10/11 „Mirmara“ ve výši 1,35 ECU, pro ICE vlaky příplatek ve výši 2,00 ECU a pro vlaky EXPRES příplatek ve výši 1,35 ECU, bez ohledu na vzdálenost a dobu nástupu cesty. Jízdenka FIP platí výlučně pro cesty vlakem.
Irsko - CIE
K jízdence FIP se neplatí příplatky, u označených vlaků je požadována místenka.
Maďarsko - MÁV
Pro povinně místenkové expresní vlaky (IC a IP) je nutno ve vnitrostátní přepravě zakoupit místenku (80,-Ft), popřípadě příplatek (290,-Ft). Příplatek zahrnuje i poplatek za rezervaci místa. Při zakoupení místenky nebo příplatku ve vlaku činí přirážka 1.000,- Ft.
Pro povinně místenkové mezinárodní vlaky je nutno zakoupit příplatek na rezervaci místa v měně země (2,50 ECU), pro vlaky IC a EC v obou vozových třídách příplatek 2,60 ECU v měně země. Místenku nutno zakoupit před jízdou, ve vlaku je přirážka l.000,- Ft.
Při použití mezinárodního vlaku „Ady Endre“ ve vnitrostátní přepravě je nutno před jízdou zakoupit poplatek za rezervaci místa ( 80,- Ft).
Použití vlaků IC a EC je vázáno zakoupením příplatku (před jízdou 290,- Ft), ve vlaku opět s přirážkou.
Místenka, příplatek IC, jakož i mezinárodní poplatek za rezervaci místa jsou pevně stanovené částky, neměnné od vzdálenosti.
MÁV neprovozuje autobusové linky nebo příměstskou dopravu.
Volná jízdenka FIP je na tratích MÁV povinná pro děti od 4 let věku.
Makedonie - MŽ (CFARYM)
Příplatky nebo místenky ve vlacích MŽ nejsou s jízdenkou FIP povinné ve vnitrostátní ani tranzitní přepravě.
Jízdenka FIP platí pouze na železničních tratích.
Pro děti je povinná jízdenka FIP od věku 4 let.
Portugalsko - CP
Pro rychlíky a expresní vlaky (ALFA a INTERCIDARES) nejsou povinné příplatky, rezervace místa je však povinná a je bez poplatku.
Železnice neprovozují autobusy ani metro.
Slovinsko - SŽ
Placení příplatků a místenek je povinné do označených vlaků. Příplatky pro vlaky EC a ZV jsou povinné při vnitrostátní přepravě i při tranzitu. Příplatek pro EC vlaky je jednotný, není závislý na vzdálenosti.
Příplatek pro ZV vlaky je jednotný pouze při zakoupení předem u pokladny, při zakoupení ve vlaku je závislý na vzdálenosti.
Na autobusové linky ani jinou dopravu nelze jízdenky FIP použít.
Španělsko - RENFE
Příplatek v plné výši jsou cestující s jízdenkou FIP povinni platit ve vlacích IC, Talgo, Euromed a Trainhotel. Všechny ostatní vlaky, kde je nutno platit příplatek, mohou bez příplatku použít pouze držitelé jízdenky FIP na 1. třídu vozovou.
Rezervace míst je povinná ve všech vlacích.
Držitelé kupónového sešitku FIP nebo průkazky na slevu obdrží 50% slevu v „classe Touriste“ a 60% slevu v „classe Préférencielle“ u vysokorychlostních vlaků AVE.
Jízdenky FIP lze použít v příměstské dopravě provozované RENFE, v autobusech a metru se neuznávají.
Švýcarsko - BLS
Všechny vlaky BLS lze na jízdenku FIP použít bez příplatku. Příplatek je povinný u vlaků CIS Pendolino do Milána, jakož i pro vlaky TGV z Bernu do Paříže i na síti BLS.
Velká Británie - ATOC
S jízdenkou FIP lze všechny vlaky na tratích ATOC použít bez příplatku. V případě, že je nezbytná rezervace místa do některého vlaku, lze místenku k jízdence FIP obdržet u pokladny bez poplatku. U jiných dopravních společností nelze jízdenku FIP použít.


Datum poslední modifikace: 08-06-99 Upravil Mejzlík

Dokument stiahnutý:02. II. 2000