K cestám do zahraničí

Jan KUBEŠ

Naši čtenáři, D. Vrtiška a M. Kováč, se na nás obrátili s několika otázkami, týkajícími se jízdních výhod, použitelných u zahraničních dopravních společností a železničních správ při cestách do Itálie a Anglie. Pro ně a pro další zájemce přinášíme následující odpovědi, které zpracoval zaměstnanecký odbor GŘ ČD.
Všechny příplatky na jednotlivé vlaky, ceny lůžkových a lehátkových lístků a místenek lze například zjistit v mezinárodních pokladnách v železničních stanicích Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice a Praha Smíchov, které mají všechny podklady pro poskytnutí informací pro cesty do zahraničí. V menší stanici, kde je pouze vnitrostátní osobní pokladna, je cestujícímu doporučena nejbližší mezinárodní pokladna.
Jízdenku FIP při cestě do Itálie lze použít bez příplatku pouze v případě tranzitu z Rakouska přes Travisio. Při využití vnitrostátní přepravy je nutno zaplatit příplatek podle kilometrické vzdálenosti.
Na cestu do Anglie lze použít jízdenku FIP-Stl bez příplatku. Spojení z Holandska rychloloděmi společnosti Stl, jezdícími z Hoek van Holland do Harwichu, je provozováno dvakrát denně:
odjezd z Hoek van Holland - 7.10 a 16.10 (příjezd do Harwichu - 9.50 a 18.45), odjezd z Harwich - 10.45 a 19.25 (příjezd do Hoek van Holland - 15.25 a 23.55)
Pro cestu do Anglie, realizovanou vlakem, je třeba připomenout, že Eurostar není členem FIPu, a proto nelze oficiálně využívat jízdenky FIP. Z poznatků získaných při cestách zaměstnanců ČD lze vysledovat, že je možné použít jízdenku FIP pro SNCF (Francie) plus příplatek nebo průkaz FIP na 50% slevu + příplatek, který činí zhruba 1000 Kč.
Jednatelství FIP sídlící ve Vídni nepodává souhrnně informace a záleží pouze na železničních správách, jaké jsou ochotny sdělit.
Odbor zaměstnanecký GŘ ČD se v závěru tohoto roku bude snažit získat maximum nových informací od všech železnic a budou zveřejněny standardním postupem.


Datum poslední modifikace: 15-09-98 Upravil Mejzlík

Dokument stiahnutý:02. II. 2000