Cestovný poriadok
a súvisiace opatrenia

Staršie GVD

Grafikon vlakovej dopravy (GVD) je vypracovávaný jednotlivými železničnými správami na obdobie určené Medzinárodnou úniou železníc ( UIC ). GVD je cestovným poriadkom pre všetky druhy pravidelných vlakov.
V súčasnosti je platný GVD 2004/5 pre obdobie 12. XII. 2004 - 10. XII. 2005.
Vydavateľom knižného cestovného poriadku (KCP) sú ŽSR , a tak sa v ňom už voči predošlému GVD už nachádza aj časť s medzištátnymi spojeniami. V KCP sú plánované 2 zmeny: 1. zmena k 6. III. 2005 a 2. zmena k 12. VI. 2005.

ZSSK posilňuje dopravu na trase Leopoldov - Bratislava
(Bratislava 17.3.2005) - Z dôvodu zefektívnenia prepravy cestujúcich počas výluky v úseku Bratislava – Leopoldov pristúpi Železničná spoločnosť Slovensko a.s. k úprave trás niektorých vlakov od 21. marca 2005.
Rýchlik 612 Zemplín z Humenného do Bratislavy hl. st. bude od 21. marca premávať v úseku Leopoldov – Bratislava odklonom cez Galantu. Z Leopoldova odíde o 5:48, z Galanty o 6:10 a v Bratislave hl. st. ukončí cestu o 6:53.
Ako náhrada bude premávať nový vlak Zr 1732 z Leopoldova do Bratislavy hl. st. Z Leopoldova odíde o 5:41 a bude zastavovať v staniciach Brestovany s odchodom o 5:54, Trnava (6:08), Pezinok (6:47), Bratislava – Vinohrady (7:00) a v Bratislave hl. st ukončí cestu o 7:07.
Zmena sa dotkne aj vlaku Zr. 1731 Zobor z Bratislavy hl. st. do Nitry. Z Leopoldova odíde o 21:47, teda o 6 minút neskôr ako bol jeho pôvodný odchod. Z Hlohovca odíde o 21:54, z Lužianok o 22:17 a v Nitre ukončí cestu o 22:25.
Tieto zmeny sú podmienené zvýšeným náporom cestujúcich v dotknutých časoch.

Zdroj: ZSSK

1. zmena KCP ŽSR k 6. III. 2005 sa vlastne skladá z 2 zväzkov:

1.: úplne opravené znenia: Prehľad EC, IC, Ex, R, Zr a ER vlakov + CP tratí 116, 120, 130, 133, 141, 180; IC-kalendár.
2.: klasická oprava pre ostatné trate: 23 strán rukopisných opráv a malých prelepiek + 6 celostranových prelepiek.

Stručný popis:

Zmeny v osobnej železničnej doprave
Bratislava, vlaky_net - 6. III. 2005 začnú v traťových úsekoch ŽSR Bratislava – Rača – Trnava s pokračovaním do Leopoldova a neskôr do Nového Mesta nad Váhom rozsiahle výluky traťových koľají. V dôsledku toho sa predĺžia jazdné časy vlakov na trati Bratislava hl. st. – Nové Mesto nad Váhom v priemere o 40 minút. Počas výluky budú vlaky odchádzať z východzej stanice a prichádzať do cieľovej stanice v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom v zmenenom čase.

Bratislava hl.st. - Žilina - Košice
Zmeny v jazdných časoch sa dotknú všetkých vlakov osobnej dopravy. V dôsledku výlukových prác budú zmenené v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom aj odchody a príchody niektorých IC vlakov do a zo železničnej stanice Košice. Po pôvodnej trase z Bratislavy hl.st. cez Pezinok a Trnavu bude jazdiť 12 párov rýchlikov. Taktová doprava z Bratislavy do Košíc v dvojhodinovom intervale zostane zachovaná, ale rýchliky budú odchádzať z Bratislavy hl.st. o 40 minút skôr ako doteraz. Napríklad R 603 Čingov v súčasnosti odchádza o 7:50 ale podľa zmeneného cestovného poriadku kvôli výluke bude odchádzať už o 7:10. O 40 minút skôr budú odchádzať z Bratislavy hl.st. nasledovné rýchliky: R 332 Goral, R 603 Čingov, R 605 Dargov, R 607 Liptov, R 609 Spišan, R 707 Beckov, R 611 Považan, R 723 Vtáčnik, R 703 Turiec, R 705 Dubeň a R 613 Zemplín.

Odklon vlakov cez Galantu
V záujme zvýšenia efektivity dopravy a zamedzeniu strát v jazdných časoch budú vybrané vlaky jazdiť odklonom cez železničnú stanicu Galanta. Ide o všetky vlaky kategórie IC. Odklonom po trati Leopoldov - Galanta – Bratislava hl.st. budú vedené vlaky IC 402/403 Gerlach, 404/405 Tatran, 500/501 Kriváň. Odklonom po trati Leopoldov – Galanta – Bratislava Nové Mesto – Rajka s priamymi vozňami Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl. st. budú jazdiť vlaky R 336/337 Báthory. Odklonom po trati Leopoldov - Galanta – Bratislava hl.st. budú vedené pravidelné vlaky R 700 Polom, R 610 Považan. Odklonom po trati Bratislava hl.st. – Galanta - Leopoldov budú v vedené vlaky R 1502/1503 Inovec, R 1504/1505 Šarišan, R 1520/1521 Tríbeč, R 1601 Chopok a Zr 1730/1731 Zobor.

Rýchliky
R 701 Polom odíde z Leopoldova do Žiliny o 4.36 h. Rýchlik 700 Polom v smere zo Žiliny do Bratislavy hl.st. pôjde po Nové Mesto nad Váhom tak ako doteraz, ale ďalej bude pokračovať odklonom cez Galantu. Do Bratislavy hlavnej stanice príde o 7:58, čo je o 38 minút neskôr ako doteraz. R 611 Považan bude odchádzať z Bratislavy hl.st. do Košíc o 15:10 po pôvodnej trase. V opačnom smere pôjde R 610 Považan odklonom cez Galantu a do Bratislavy hl.st. bude prichádzať o 20:44, čo je o 24 minút neskôr ako doteraz. R 336/337 Báthory bude jazdiť od 6. marca odklonom cez Galantu a už nebude zastavovať v Bratislave hl.st., ale v Bratislave Novom Meste. Ex 1601 Chopok bude odchádzať z Bratislavy hl.st. o 14:59, čo je o 26 minút skôr ako doteraz, a do Košíc bude pokračovať odklonom cez Galantu. V opačnom smere z Košíc do Bratislavy bude Ex 1600 Chopok odchádzať z Košíc ako doteraz o15:34 a pôjde po pôvodnej trase. Do Bratislavy hl.st. bude prichádzať o 21:29, čo je o hodinu neskôr ako doteraz.

IC vlaky
Vlaky IC 402 a IC 403 budú mať rozdelené jazdné trasy na úseky Wien Westbanhof – Bratislava hlavná stanica a Bratislava hl.st. – Galanta – Košice. Na trati Bratislava hl.st. – Galanta – Košice budú vedené pod novým číslom IC 506/IC 507 bez možnosti prestupu v Bratislave hl.st. medzi týmito vlakmi. IC 500 Kriváň bude odchádzať z Košíc už o 16:54, čo je o 40 minút skôr ako doteraz. Prípoj k tomuto vlaku bude zabezpečený denne zo smeru Humenné vlakom Zr 1902 Ondava (v nedeľu bude prípoj zabezpečený aj zo Stakčína k vlaku Zr 1902 a v nedeľu z Čiernej nad Tisou novým vlakom, ktorý zároveň vytvorí prípoj aj na vlak R 420 Excelsior. IC vlaky budú v Galante zastavovať len z dopravných dôvodov na 5 až 7 minút.

Osobné vlaky
V úseku Leopoldov – Bratislava sa prijali zásadné zmeny aj vo vedení osobných vlakov na prípojných tratiach. To znamená, že vybrané vlaky ER 2519 Nitran, R 722 Vtáčnik a R 704 Dubeň budú medzi Leopoldovom a Bratislavou zastavovať vo všetkých staniciach a zastávkach ako vlaky kategórie Os. Cestujúci ich budú môcť využiť aj bez rýchlikového príplatku. V opačnom smere v úseku Bratislava – Leopoldov bude ako osobný vlak zastavovať vo všetkých staniciach a zastávkach R 721 Bojnice a ER 2538 Nitran, ktorý však nebude zastavovať vo Svätom Jure a v Pezinku zastávka. Okrem týchto vlakov bude z Bratislavy do Trnavy jazdiť po pôvodnej trase v pracovných dňoch 17 osobných vlakov a v opačnom smere 15.

Žilina – Bratislava hl.st.
Dvojhodinová taktová doprava zo Žiliny do Bratislavy hlavnej stanice zostane zachovaná. V smere z Košíc a Žiliny budú rýchliky jazdiť po Nové Mesto nad Váhom v porovnaní so súčasným cestovným poriadkom v nezmenenom čase. Od Nového Mesta nad Váhom sa jazdný čas predĺži, keďže rýchliky pôjdu z bezpečnostných dôvodov zníženou rýchlosťou. Do Bratislavy hlavnej stanice budú prichádzať o 40 minút neskôr. Napríklad R 602 Čingov teraz prichádza do Bratislavy hl.st. o 12:20, ale od 6. marca bude prichádzať o 13:03. So 40 minútovým oneskorením budú od Žiliny do Bratislavy hl.st. prichádzať všetky rýchliky taktovej dopravy, ktoré budú jazdiť po pôvodnej trase. -rp-

Na http://www.zsr.sk/generate_page.php?page_id=134 je možné stiahnuť ELIS pre SR (inštalačný súbor k 14.12.2004 a aj aktualizačný súbor k 6.3.2005) a aktualizačný súbor pre verziu SR+EU k 6.3.2005. Sú tam aj všetky traťové cestovné poriadky vo formáte pdf ako súčasné (asi len do 5.3.2005) tak aj opravené k 6.3.2005.
V Ba na hl. st. ich majú ako obvykle len na Rezervačnom pracovisku (ktorý blbec to vymyslel) kde robia 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00, 16:15 - 17:45 hod., v ostatnom case na hl. st. dostanete len veľké h...., ale majú ich aj na žst. Bratislava-Nové Mesto v os. pokladni (5:40 - 21:40 hod. tiež s prestávkami).

Nedostali sa však do nich nasledovné zmeny - taktiež platné od 6. III. 2005:

str. vlak/odstavec vykonajte opravu
76 4208 pri vlaku 4208 zmeňte časové údaje nasledovne:
Bratislava-Nové Mesto odch.   7.39
Bratislava ÚNS   7.46
Bratislava-Petržalka   7.53
76 4341 pri vlaku 4341 zmeňte časové údaje nasledovne:
Bratislava hl. st. odch.   8.03
Bratislava-Nové Mesto prích.   8.11
Bratislava-Nové Mesto odch.   8.12
195 autobusový spoj značky v hlavičke nahraďte číslom 8722; zmeňte časové údaje nasledovne:
Kysak odch.   15.33
Obišovce   15.37
Ličartovce   15.39
Drienovská Nová Ves obec   15.42
Drienovská Nová Ves   15.49
Kendice   15.51
Haniska pri Prešove   |
Prešov prích.   15.59
poznámky pod tabuľkou prečiarknite poznámku [91]
198 autobusový spoj prečiarknite bez náhrady vrátane poznámky pod tabuľkou
200 8817 pri vlaku 4341 zmeňte časové údaje nasledovne:
Košice predmestie   9.44
Krásna nad Hornádom   9.49
Vyšná Myšľa   9.59
Bohdanovce   10.02
Slovenské Nové Mesto odch.   10.46
Borša   10.50
Veľký Horeš   11.07

1. vydanie ku dňu 12. XII. 2004 neobsahuje síce žiadnu stranu s opravami tlačových chýb, čo však neznamená, že žiadne neobsahuje:

Mapa Európy:

trať vykonajte opravu
304 zakreslite priamu trať Zwardoń (tesne za slovensko-poľskou hranicou v úseku Čadca - Kraków) - Katowice a označte číslom 304
trať v úseku Kraków - Warszawa vrátane číselného označenia zrušte
zakreslite priamu trať Katowice - Brest (tesne pred poľsko-bieloruskou hranicou v úseku Warszawa - smer Moskva)
trať v úseku Warszawa - Brest vrátane číselného označenia zrušte
314 trať v úseku Zagreb - Ljubljana nahraďte traťou Zidani Most (v polovici slovinského úseku trate) - Ljubljana
316 zakreslite priamu trať Nurnberg - Berlin a označte číslom 316
316 v úseku Berlin - Hamburg prečiarknite ", 316"
317 úsek trate Feldkirch - Bregenz presuňte o cca 5 mm doprava (nepatrí do Švajčiarska ale do Rakúska)

Časť prvá (modrá):

str. vlak/odstavec vykonajte opravu
35 222 obmedzenie jazdy lôžkového vozňa Košice - Žilina (700) - Bratislava hl. st. opravte na "nejde v (6)/(7) a 24./25. XII. - 8./9. I., 25./26., 27./28. III."
42 700 doplňte obmedzenie jazdy lôžkového vozňa Košice (222) - Žilina (700) - Bratislava hl. st. "nejde v (7) a 25. XII. - 9. I., 26., 28. III."
46 1847 text "Prahal hl. n. (425 ČD) - Žilina 1847)" nahraďte textom "Praha hl. n. (425 ČD) - Žilina (1847)"
2503 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
47 2507 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2511 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Theben"
2519 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"
2530 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Theben"
2546 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2550 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
2554 v hlavičke vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"
58 ÖBB text "Kitsee" nahraďte textom "Kittsee"
59 tabuľka staníc text "Chop" nahraďte textom "Čop"
text "Sátoraljaujhely" nahraďte textom "Sátoraljaújhely"
text "Bratislava Petržalka" nahraďte textom "Bratislava-Petržalka"

Časť druhá (zelená):

str. vlak/trať vykonajte opravu
2 2503 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
2507 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2511 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Theben"
2519 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"
3 2530 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Theben"
2546 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2550 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
2554 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"
9 137 v riadku Praha-Holešovice doplňte čas. údaj "18:03", čas. údaj Praha hl. n. "18:00" prečiarknite *
26 316 text "Gottingen" nahraďte textom "Göttingen" (2x)
30 319 text "Kaspichan" nahraďte textom "Kaspičan" (3x)
31 319 text "Kaspichan" nahraďte textom "Kaspičan" (3x)

* vďaka tejto "drobnosti" som takmer prišiel k infarktu a o 200 Kč za jazdu načierno pražským metrom :-(

Časť tretia (biela):

str. trať vykonajte opravu
2 2503 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
2507 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2511 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Theben"
3 2519 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"; v hlavičke vlaku doplňte pozn. (80)
  pod tabuľkou doplňte pozn. (80) 2519 Nové Zámky - Wien
9 2530 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Theben"; v hlavičke vlaku doplňte pozn. (80)
  pod tabuľkou doplňte pozn. (80) 2530 Wien - Nové Zámky
10 2546 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Adebar"
2550 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
2554 v stĺpci vlaku doplňte názov vlaku "Rußbach"
15 117 za text "Jablonica" doplňte "116"
51 124 za text "Trenčianska Teplá 120, 122" doplňte ", 123" (2x)
51 124 za text "Nemšová" doplňte "123" (4x)
9 4211 v hlavičke vlaku doplňte pozn. (80)
  pod tabuľkou doplňte pozn. (80) 4211 Wien - Nové Zámky
92-95 141 za text "Trnava" doplňte "120"; za text "Kozárovce" doplňte "150"
99 145 za text "Horná Štubňa" doplňte "171" (2x); za text "Prievidza" doplňte "140, 141" (2x)
100-107 150 za text "Nové Zámky" doplňte "130,"; za text "Zvolen os. st. 153, 160," doplňte "170,"
113 153 za text "Zvolen os. st. 150, 160," doplňte "170,"
132 161 za text "Lučenec" doplňte "160, 162"
162 za text "Lučenec" doplňte "160, 161" (2x); za text "Poltár" doplňte "175" (2x)
150 173 za text "Červená Skala" doplňte "172"; za text "Margecany" doplňte "180"
151 173 za text "Margecany" doplňte "180"; za text "Červená Skala" doplňte "172"
152, 153 174 za text "Brezno" a "Brezno mesto" doplňte "172"; za text "Brezno-Halny" doplňte "172" (2x)
154, 155 174 za text "Brezno-Halny" doplňte "172" (2x); za text "Brezno" a "Brezno mesto" doplňte "172"
184 181 za text "Kraľovany" doplňte "180" (2x)
204-211 191 za text "Michaľany" doplňte "190"

zdrojom názvov vlakov 2503, 07, 11, 19, 30, 46, 50, 54 je cest. poriadok ÖBB , v ich traťovom cest. poriadku Bratislava -Wien je však pri vlaku ER2507 chybne uvedený odch . zo žst. Bratislava hl. st. 6.16 (správne 6.10), Dev . N. Ves prích. 6.29 (správne 6.23).

Addams

Počas tlače cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2004/2005 došlo k nasledujúcim zmenám, ktorých účinnosť nadobúda platnosť od 12. decembra 2004. Prosíme venujte týmto zmenám náležitú pozornosť.

Časť prvá (modrá):

str. trať vykonajte opravu
43 804 v hlavičke prečiarknite čísla tratí 180, 173, 172, 170 a dopíšte číslo 160 a v smerovke vlaku prečiarknite stanice Margecany - Banská Bystrica a dopíšte stanicu Rožňava
43 811 prečiarknite priamy vozeň Bratislava hl. st. - Humenné bez náhrady

Časť tretia (biela):

str. trať vykonajte opravu
4 110 vlak 2310 prečiarknite bez náhrady
8 110 pri vlaku 2305 zmeňte časový údaj Zohor príchod na 6.32 h
9 110 vlak 2311 prečiarknite bez náhrady
20 120 pri vlaku 3065 doplňte časové údaje odchod Zlatovce 7.56 h, príchod Trenčín 7.59 h a obmedzenie jazdy "72" v úseku Zlatovce - Trenčín;
21 120 pod tabuľku doplňte poznámku s číslom "72 - ide v pracovné dni , nejde 23. - 31. XII., 1., 14. - 20. II., 24. - 29. III., 1. VII. - 2. IX. a 31. X.";
36 120 pri vlaku 3060 doplňte časové údaje odchod Trenčín 7.30 h, príchod Zlatovce 7.33 h a obmedzenie "72" v úseku Trenčín - Zlatovce;
37 120 pod tabuľku doplňte poznámku s číslom "72 - ide v pracovné dni , nejde 23. - 31. XII., 1., 14. - 20. II., 24. - 29. III., 1. VII. - 2. IX. a 31. X.";
59, 60 127 v poznámkach pod tabuľkou v obmedzení "32" dopíšte dátum ide 2. I.;
99 145 pri vlaku 5628 zmeňte časové údaje nasledovne:
Horná Štubňa   8.20
Sklené pri Handlovej   8.28
Remäta   8.34
Handlová   8.42
    8.43
Ráztočno   8.53
Jalovec   8.55
Chrenovec   9.00
Prievidza   9.13
103 150 pri vlaku R 833 zmeňte časový údaj Podhájska odchod na 19.55 h, Levice príchod na 20.18 h
107 150 pri vlaku R 1530 zmeňte časový údaj Levice odchod na 19.30 h
122 160 pri vlaku Zr 1821 v Rimavskej Seči dopíšte časový údaj 19.57 h
130 160 pri vlaku 8721 zmeňte časový údaj Košice odchod na 17.36 h
138 170 pri vlaku 7523 zmeňte časové údaje nasledovne:
Vrútky   7.20
Priekopa   7.24
Martin   7.31
Košťany nad Turcom   7.36
Príbovce   7.41
Kláštor pod Znievom   7.46
Jazernica   7.51
Malý Čepčín   7.55
Diviaky   8.00
    8.01
Turčianske Teplice   8.03
    8.04
139 170 do stĺpca 2 dopíšte v úseku Banská Bystrica - Zvolen os. st. nový vlak 7349 nasledovne:
Banská Bystrica   11.31
Banská Bystrica mesto   11.34
Radvaň   11.36
Vlkanová   11.40
Hronsek   |
Veľká Lúka   |
Sliač kúpele   11.46
Zvolen mesto   11.51
Zvolen os. st.   11.54

v celom úseku doplňte značku ide v pracovné dni

142 170 do stĺpca 2 dopíšte v úseku Zvolen os. st. - Banská Bystrica nový vlak 7340 nasledovne:
Zvolen os. st.   11.01
Zvolen mesto   11.05
Sliač kúpele   11.10
Veľká Lúka   |
Hronsek   |
Vlkanová   11.15
Radvaň   11.20
Banská Bystrica mesto   11.24
Banská Bystrica   11.26

v celom úseku doplňte značku ide v pracovné dni

144 171 pri vlaku 7552 v prípojovom riadku Prievidza príchod zmeňte časový údaj z 9.05 h na 9.13 h
145 171 pri vlaku 7523 zmeňte časové údaje nasledovne:
Vrútky (prípojový riadok)   7.20
Diviaky   8.01
Turčianske Teplice   8.04
Horná Štubňa z.   8.11
Horná Štubňa   8.17
Prievidza   9.13
169 180 pri vlaku 8731 prečiarknite obmedzenie jazdy a zmeňte časové údaje nasledovne:
Kysak   22.17
    22.18
Trebejov   |
Kostoľany nad Hornádom   |
Ťahanovce   |
Košice   22.30
178 180 vlak 8720, prečiarknite obmedzenia vlaku s číslom "52" a na str. 179 pod tabuľkou poznámku "52" prečiarknite bez náhrady
178 180 pod tabuľku dopíšte poznámku "71 - ide v pracovné dni a v sobotu, nejde 25., 31. XII., 1. I., 26. III."
190 185 časové údaje vlaku 8307 zmeňte nasledovne:
Poprad-Tatry   7.16
Matejovce pri Poprade   7.23
Studený Potok   7.27
    7.28
Huncovce   7.33
194 188 do voľného stĺpca v úseku Kysak - Prešov dopíšte nový vlak 8744 s obmedzením "75" nasledovne:
Kysak odchod   0.57
Prešov príchod   1.13

(ostatné stanice a zastávky vlak prechádza)

pod tabuľku dopíšte poznámku "75 - ide v pondelok a 29. III., 30. VIII., nejde 28. III., 29. VIII"
196 188 pri vlaku 8720 prečiarknite obmedzenie v stĺpci vlaku
197 188 do voľného stĺpca v úseku Prešov - Kysak dopíšte nový vlak 8743 s obmedzením "75"
Prešov odchod   0.04
Kysak príchod   0.20
pod tabuľku dopíšte poznámku "75 - ide v pondelok a 29. III., 30. VIII., nejde 28. III., 29. VIII."
199 188 časové údaje vlaku 8779 zmeňte nasledovne:
Lipany   21.17
Rožkovany   21.20
Červenica   21.23
Pečovská Nová Ves   21.26
Sabinov   21.31
Orkucany   21.35
Šarišské Michaľany   21.39
Veľký Šariš   21.44
Prešov mesto   21.50
Prešov   21.54
199 188 vlak 8731, prečiarknite obmedzenie vlaku a časové údaje vlaku zmeňte nasledovne:
Prešov   21.57
Haniska pri Prešove   |
Kendice   22.04
Drienovská Nová Ves   |
Drienovská Nová Ves obec   22.08
Ličartovce   22.11
Obišovce   22.13
Kysak   22.17
    22.18
Trebejov   |
Kostoľany nad Hornádom   |
Ťahanovce   |
Košice   22.30
216 194 zmeňte časové údaje vlaku 9214 v úseku Demjata-obec - Prešov nasledovne:
Demjata obec   21.25
Tulčík   21.29
Fulianka   21.34
Kapušany pri Prešove   21.38
    21.38
Šarišské Lúky   21.45
Prešov   21.50

Zdroj: ZSSK 6.12.2004, design: Addams

Výstavba železničného koridoru Bratislava - Leopoldov
Predpokladaná výluka a s tým spojené zmeny osobnej dopravy v jedenokoľajných úsekoch sa predpokladajú od 6. marca do 16. októbra 2005. Po ukončení rekonštrukcie trate a výstavby železničného koridoru dôjde k výraznému zlepšeniu celkovej kvality a predovšetkým k zrýchleniu vlakovej dopravy na rýchlosť až 160 km/h. Cenou za to sú však možné komplikácie pri cestovaní, za ktoré sa ZSSK , a.s. vopred ospravedlňuje.
Na zmiernenie komplikácií z dôvodu meškania vlakov budú prijaté niektoré opatrenia. Vybrané vlaky budú vedené odklonovou trasou z Leopoldova cez Galantu a opačne. Preferovaný bude v ranných hodinách smer do Bratislavy a popoludňajších hodinách opačne. Podrobné opatrenia, ako aj trasy odklonených vlakov budú po spracovaní včas mediálne prezentované a zapracovaná v pravidelnej 1. zmene Cestovného poriadku ŽSR.

Zdroj: ZSSK 23.11.2004

Železnice Slovenskej republiky vydávajú pre verejnosť:

a) knižný cestovný poriadok (celoštátny a regionálne)

b) elektronický cestovný poriadok (ELIS - ELektronický Informačný Systém)
Cca od 2. XII. 2003 je vnútroštátna demo-verzia bezplatne k dispozícii na nižšieuvedenej URL.
Od 2.zmeny GVD 2000/2001 je možné získať aktualizované dáta pre ELIS na www stránkach ŽSR . Prístup k týmto dátam je cez adresu:

Staršie GVD:

 • 2004/5 ( 12. XII. - 10. XII. )
 • 2003/4 ( 14. XII. - 11. XII. )
 • 1936/7 ( 15. V. - 21. V. )
 • 1922/3 (zimné obdobie)
 • http://www.zsr.sk/elis_aktualizacia.html

  Na začiatok stranyCestovný poriadok všetkých železničných tratí na Slovensku a Podkarpatskej Rusi / zimné obdobie 1922-3 ( odkazy sú funkčné len na Rail CD ):

  strana obsah strana obsah
  0 , 1 titulné strany 92 - 93 7 Királyháza - Čop - Košice
  2 - 3 vysvetlivky, úradný čas 94 - 95 8 Kúty -Skalica
  9 Plav. Sv. Mikuláš - Uhor. Ves u Moravy
  10 Dev.Jazero - Stupava Mást
  11 Bratislava - Marchegg
  4 - 5 Zoznam slov.-maď. staníc A - D 96 - 97 12 Sereď - Kúty
  6 - 7 Zoznam slov.-maď. staníc E - K 98 - 99 13 Jablonica - Brezová p.B.
  14 Bratislava-Nivy - Komárno
  8 - 9 Zoznam slov.-maď. staníc L - O 100 - 101 15 Usor - Šamorín
  16 Leopoldov - Galanta
  17 Piešťany - Vrbové
  10 - 11 Zoznam slov.-maď. staníc P - S 102 - 103 18 Tr. Teplá - Vl. prusmyk
  19 Tr. Teplá - Ledn. Rovne
  12 - 13 Zoznam slov.-maď. staníc Š - V 104 - 105 20 TREŽ
  14 Zoznam slov.-maď. staníc W - Ž 106 21 Šaľa - Neded
  22 Leopoldov - Nitra
  15 Zoznam maď.-.slov. staníc A - B 107 (reklama)
  16 - 17 Zoznam maď.-.slov. staníc C - G 108 22 Leopoldov - Nitra
  18 - 19 Zoznam maď.-.slov. staníc H - L 109 23 Nitra - Radošina
  20 - 21 Zoznam maď.-.slov. staníc M - P 110 - 111 24 N. Zámky - Nem. (Nitr.) Pravno
  22 - 23 Zoznam maď.-.slov. staníc R - T 112 - 113 24 Nem. (Nitr.) Pravno - N. Zámky
  24 - 25 Zoznam maď.-.slov. staníc U - Z 114 - 115 25 Komárno - N. Zámky
  26 Komárno - Kolárovo
  27 Topoľčany - Trenčín
  26 - 27 čís. zoznam tratí 1 - 58 116 - 117 28 N. Zámky - Levice
  29 Prievidza - Handlová
  30 N. Zámky - Topoľčianky
  28 čís. zoznam tratí 59 - 81 117 , 118 30 N. Zámky - Topoľčianky
  31 Kozárovce - Zl. Moravce
  29 (reklama) 119 (reklama)
  30 upozornenie 1/2 120 - 121 32 Štúrovo - Kozárovce - Zvolen
  31 (neslovenský text) 122 - 123 33 Čata - Krupina
  34 Šahy - Drégélypalánk - Lučenec
  32 upozornenie 2/2
  cestovanie do Rumunska
  Kam patria jednotlivé trate
  124 - 125 35 Hr. Dúbrava - B. Štiavnica
  36 Zvolen - Brezno - Tisovec
  33 (neslovenský text) 126 - 127 36 Tisovec - Brezno - Zvolen
  34 - 35
  36 - 37
  38 - 39
  40 - 41
  42
  Výňatok z taríf 128 - 129 37 B. Bystrica - Harmanec
  38 Podbrezová - Hronec
  39 Brezno - Č. Skala
  43 (neslovenský text) 130 - 131 40 Lučenec - Halič
  41 Lučenec - Utekáč
  42 Breznička - Kat. Huta
  44 Zoznam tratí spacích vozov 132 - 133 43 Fiľakovo - Salgótarján
  44 Jesenské - Tisovec
  45 (reklama) 134 - 135 44 Tisovec - Jesenské
  45 Rim. Sobota - Poltár
  46 - 47 1 Bratislava - Praha 136 - 137 46a Rim. Seč - Bánréve
  46 Plešivec - Dobšiná
  48 - 49 2 Bratislava - Szob - Budapest 138 - 139 47 Plešivec - Muráň
  48 Plešivec - Slavošovce
  49 Čadca - Zwardoń
  50 Čadca - Makov
  50 - 51 2 Budapest - Szob - Bratislava 140 - 141 51 Žilina - Rajec
  52 Kraľovany - S. Hora
  52 - 53 (reklama) 142 - 143 53 Ružomberok - Korytnica kúpele
  54 OŽ
  55 Poprad - St. Potok - T. Lomnica
  54 - 55 3 Bratislava - Žilina 144 - 145 56 Poprad - Podolínec
  57 Kežmarok - Sp. Belá
  58 Sp. N. Ves- Levoča
  56 - 57 (reklama) 146 - 147 59 Sp. Vlachy - Sp. Podhradie
  60 Margecany - Smol. Huta
  58 - 59 3 Žilina - Bratislava 148 - 149 60 Smol. Huta - Margecany
  61 Prešov - Bardejov
  60 - 61
  62
  4 Vrútky - Kremnica - Jesenské, Jesenské - Plešivec 150 - 151 62 Košice - Hidasnémeti
  63 Košice - Turňa n/B.
  64 Moldava n/B. - Medzev
  63
  64 - 65
  4 Plešivec - Jesenské, Jesenské - Kremnica - Vrútky 152 - 153 65 Michaľany - Medzilaborce
  66 Trebišov - Vranov n/T.
  67 Humenné - Stakčín
  66 (reklama) 154 - 155
  156 - 157
  68 Čop - Užhorod - Sianki
  69 Užhorod - Antalovce
  67 5a Frant. Lázně - Plzeň - Bohumín 158 - 159 70 Užhorod - Bánovce n/O.
  71 Baťú - Munkačevo - Lawoczne
  68 - 69 5 Bohumín - Štrba 160 - 161 71 Lawoczne - Munkačevo - Baťú
  72 Kiralháza - Halmei
  70 - 71 (reklama) 162 (reklama)
  72 - 73 5 Štrba - Košice 163 73 Terešva - Kobyla
  74 Camara la Sighet - Akna Slatina
  74 - 75 5 Košice - Štrba 164 - 165 75 Bacicoiu Mare Carpinis - Bičkiv Tovareň
  76 Beregsas - Kišnica
  76 - 77 5 Štrba - Bohumín 166 - 167 77 Sevljus - Komluš výhybka
  78 Iršava - Gyilalja
  79 Poprad - St. Sm.
  78 5b Bohumín - Plzeň - Frant. Lázně 168 - 169 80 T. Lomnica - Štrb. Pleso
  79 (reklama) 170 (neželezničné údaje)
  80 - 81 6 Košice - Orlov 171 Cest. poriadky zahr. prípojných tratí
  (Salgótarján - Budapest, Bánr. - Budapest, Hidasnémeti - Budapest)
  82 - 83 6 Orlov - Košice 172 - 173 I. Sátor. - Bp
  84 - 85 7 Košice - Čop - Királyháza 174 II. Sátor. - Debrecen
  III. Tornanád. - Bp
  86 - 87   175 IV. Hid. - Szerencs
  V. Balassagy. - Aszód
  88 - 89 7 Királyháza - Jasiňa 176 Cenník lôžk. lístkov
  90 - 91 7 Jasiňa - Királyháza xxx xxx

  Na začiatok stranyMalý cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / platný 15. V. 1936 - 21. V. 1937 ( odkazy sú funkčné len na Rail CD ):

  strana obsah strana obsah
  0 titulná strana 44 - 45 52 Pleš. - Slav.
  54a ZA - Bhn - AB
  1 Vysvetlivky 46 - 47 pozn. k trati 58b
  54b AB - Bhn - ZA
  2 - 3 1a Ba - Brno - Č. Třeb. - Praha
  Ba - Devín - Wien, Wien - Devín - Ba
  48 - 49 pozn. k trati 58a
  55 Bhn - Wroclaw - Bin
  56 CA - Makov
  57 CA - Zw
  59 ZA - Rc
  4 - 5 1b Praha - Č. Třeb. - Brno - Ba 50 - 51 58a ZA - KE
  6 - 7 2 Dev. Jazero - Stupava
  3 Zohor - Plav. Mikuláš
  4 Zohor - Záh. Ves
  5 Kúty - Veselí n/Mor.
  7Leopoldov - Galanta
  52 - 53 58b KE - ZA
  8 - 9 6a Ba - Szob - Budapest 54 - 55 60 Kry - SH
  61 Ruž. - Kor.
  63A PP - SPo - TL
  63B SPo - TL
  10 - 11 6b Budapest - Szob - Ba
  8 Šaľa - Neded
  56 - 57 64 TL - SS
  65 PP - ŠtP
  12 - 13 9 NZ - Nitr. Pravno 58 (reklama)
  14 - 15 10 Nitra - Radošina
  11 PD - H. Štubňa
  12 NZ - Topky
  59 66 PP - Pod.
  16 - 17 13 NZ - ZV
  15 NZ - Krm
  60 - 61 67 Kežm.SpB
  68 SN - Lvč
  69 SpV - SpP
  70 Mge - ČSk
  18 - 19 14 Zl. Mor. - Kzc
  16 Št - LV
  17 Št - Šahy - ZV
  62 - 63 71 KE - Čirč
  20 - 21 18 NM - KN
  19 Kvet. - Šam.
  20 KN - Kolár.
  I hs - vy - Va
  64 - 65 72 PO - BJ
  73 KE - T n/B.
  74 Mold. n/B. - Medzev
  76 KE - Bp
  22 - 23 21 Ba - Mgg - W
  22 Ba - Berg - W
  23 W - Hegyesh. - Bp
  28 Jabl. - Brez. pod Br.
  II NM - vy - Va
  66 - 67 78 KE - Čop - Královo n/T.
  24 - 25 pozn. k trati 26a
  27 Kt - Jabl. - GA
  W - Ba - Bp (loď)
  68 - 69 79 Michaľ. - Mdz
  80 TV - VV
  77 Hidasn. - Szerencs
  26 - 27 26a Ba - ZA 70 - 71 81 Hn - Stakčín
  82 SNM - Miskolc - Bp
  83 SNM - Szerencs - Debrecen
  28 - 29 26b ZA - Ba 72 - 73 84 Čop - Užh. - Sianki
  85 Užh. - Bán. n/O.
  86 Užh. - Antalovce
  87 Čop - Záhony - Kisvárda
  30 - 31 29 NV - Veselí n/Mor.
  30 NR - Lp
  32 TO - TN
  31 Pie - Vrbové
  74 - 75 89 Baťovo - Mukačevo - Volovec
  88 Čop - Vasárosnamény
  90 Berehovo - Kušnice
  32 - 33 33 TREŽ
  34 TTa - BM
  35 TTa - LR
  76 - 77 91 Iršava - Kamjanka
  93a Královo n/T. - Jasiňa
  95 Teresva - Neresnice
  34 - 35 36a Vrt - Krc - Pleš. 78 - 79 94 Královo n/T. - Halmei
  93b Jasiňa - Královo n/T.
  96 Camara la Sighet - Slatinské doly
  36 - 37 36b Pleš. - Krc - Vrt 80 - 81 97 Bacicoiul Mare - Veliký Bočkov
  38 - 39 38 ZV - Bzn - Tisovec
  39 BB - Harm.
  40 Podbrez. - Hronec
  41 Bzn - Mlynky
  82 - 93 (neželezničné údaje)
  40 - 41 37 HD - BŠt
  42 LC - Halič
  43 Šahy - Drég.
  44 LC - Ipolyt.
  45 LC - Utekáč
  46 Breznička - KH
  47 RS - Poltár
  94 , 95 ( a , b ), 96 Sadzby cestovného
  42 - 43 48 Fkv - Bp
  49 Jsn - Tis.
  51 Pleš. - Dobšiná
  53 Pleš. - Muráň
    Zoznam staníc - časť 1 , 2

  Späť Strana vytvorená / Site created : 27-VIII-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-XII-2005
  ( http://www.rail.sk/arp/other/gvd05.htm )