MODERNIZÁCIA TRAŤOVÉHO ÚSEKU TRNAVA - BRATISLAVA-RAČA
Dušan Dolnák

1) Vzťah k celkovej koncepcii modernizácie trate

Základným cieľom rozvoj a železničnej infraštruktúry SR je účelnou a hospodárnou modernizáciou vyrieši súčasnú nedostatočnú kvalitu služieb.
V zmysle stratégie rozvoja ŽSR je nevyhnutné v krátkej budúcnosti orientovať priority investovania na postupné odstraňovanie problémov v prevádzkovo - obchodnej činnosti, hlavne v technickej základni vo väzbe na dlhodobý rozvoj infraštruktúry a väzby na zahraničie.
Kategorizácia tratí jednoznačne určuje priority sústredeného investovania s cieľom zlepšenia technického stavu a úrovne železničných trati SR. Tento zámer podporuje aj skutočnosť, že na tratiach I. kategórie (=cca 1/3 celkovej dĺžky) sa zabezpečuje viac ako 3/4 výkonov nákladnej dopravy.
Medzi tranzitné medzinárodné koridory I.a kategórie bola v zmysle dohody AGC a AGTC zaradená žel. trať Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - štátna hranica s Ukrajinou.
Z pohľadu celkovej koncepcie prípravy modernizácie tzv. V. koridoru na území SR (t . j . Bratislava - Žilina - Košice - št. hranica s Ukrajinou) boli základné postupy definované štúdiou "Program modernizácie tratí Bratislava - Žilina - Košice a Žilina - Čadca zosúladený s rekonštrukciou trati" , pričom na úseku Bratislava - Púchov sa očakáva zvýšenie rýchlosti na 160 km/hod.
Medzi prvé úseky modernizácie bol stanovený k príprave úsek Bratislava-Rača - Trnava . Význam prvého modernizovaného traťového úseku je nutné posudzovať ako súčasť koridoru a hodnotiť ho:

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(zborník VŠDS - kat. žel. staviteľstva a trať. hosp., UKC ZS VTS Ban. Bystrica, Zväz žel. inžinierov: VII. medzin. konferencia Vysokorýchlostné trate - 12. 11. 1996, str. 91 - 97)

Na trati v období rokov 2000 - 2004 prebieha rekonštrukcia s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti zo súčasných 100-120 km/h na 160 km/h.
30. IX. 2000 bol predsedom vlády Mikulášom Dzurindom sprevádzkovaný 1. úsek železničnej trate (pravdepodobne výh. Dolina - Cífer) na Slovensku pre rýchlosť 160 km/h a začala rekonštrukcia traťového úseku Svätý Jur - Bratislava-Rača .

( Martin ROTTMANN )


Späť na " Železničná trať Trnava - Bratislava Carlton "  
Strana vytvorená / Site created : 14-III-1999
Posledná aktualizácia / Last update : 14-II-2004
( h120-71.htm )