Železničná trať / Railway line
Ivanka pri Nitre - Šurany
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

1. XI. 1876 sprevádzkovanie trate / line opening

(CIELONTKO Rudolf & PAUER Ján: 100 rokov železnice v Topoľčanoch; Topoľčany 1981 )

Zoznam staníc / Station list

V Ivanke pri Nitre zrazil osobný vlak s Aviou, jedna sa osoba sa zranila (28. 05.2004)

Fotoalbum:

žst. Ivanka pri Nitre (152769a)   žst. Ivanka pri Nitre (152769b)   žst. Ivanka pri Nitre (152769c)   žst. Ivanka pri Nitre (152769d)
žst. Ivanka pri Nitre
(27. XII. 2002-09:06:18)
©
Addams
  žst. Ivanka pri Nitre
(27. XII. 2002-09:06:26)
©
Addams
  žst. Ivanka pri Nitre
(20031104-13:32:01)
©
Addams
  žst. Ivanka pri Nitre
(20031104-13:32:06)
©
Addams
             
žst. Ivanka pri Nitre (152769e)   žst. Ivanka pri Nitre (152769f)   žst. Ivanka pri Nitre (152769g)   152660a
žst. Ivanka pri Nitre
(20031104-13:32:14)
©
Addams
  žst. Ivanka pri Nitre
(20031104-13:32:37)
©
Addams
  žst. Ivanka pri Nitre
(20031104-13:32:39)
©
Addams
  žzast. Veľký Kýr
(20031104-13:22:39)
©
Addams
             
152660b   152660c   152660d   152660e
žzast. Veľký Kýr
(20031104-13:22:43)
©
Addams
  žzast. Veľký Kýr
(20031104-13:22:46)
©
Addams
  žzast. Veľký Kýr
(20031104-13:23:13)
©
Addams
  hlásnica Branč z *
(20031104-13:27:07)
©
Addams
             
152660f   152660g   žst. Komjatice (152462a)   žst. Komjatice (152462b)
hlásnica Branč z *
(20031104-13:27:16)
©
Addams
  hlásnica Branč z *
(20031104-13:27:20)
©
Addams
  žst. Komjatice
(27. XII. 2002-08:50)
©
Addams
  žst. Komjatice
(20031104-13:17:31)
©
Addams
             
žst. Komjatice (152462c)   žst. Komjatice (152462d)   žst. Komjatice (152462e)   žst. Komjatice (152561a)
žst. Komjatice
(20031104-13:17:40)
©
Addams
  žst. Komjatice
(20031104-13:18:57)
©
Addams
  žst. Komjatice
(20031104-13:19:06)
©
Addams
  žzast. Ondrochov
(20031104-13:13:20)
©
Addams
             
žst. Komjatice (152561b)   žst. Komjatice (152561c)
žzast. Ondrochov
©
Addams (20031104-13:13:46)
  žzast. Ondrochov
©
Addams (20031104-13:14:00)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 26, 893 152769 __ oo Ivanka pri Nitre [ 140-3 ] Nyitraivánka
_4 22, 294 152868 __ xo hlásnica Branč z  
__ 20, 520 ______ __ __ Stanovište závorára 20  
_7 19, 447 152660 __ xo Veľký Kýr z Nyitranagykér mh.
__ 19, 430 ______ __ xo Stanovište závorára 19  
11 15, 774 152462 __ oo Komjatice Komját
xx 15, 74_ xxxxxx xx xo    
15 12, 374 152561 xo __ Ondrochov z/Stanovište závorára 12 Ondrohov z.; Ondrohópuszta mh.
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 140 / 150 , 151  
19 8, 233 / 10, 489 152066 xx oo Šurany [ 130 , 140-1 , 150 , 151 , 442 ] Nagy Surány; Nagysurány

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

* do 11. IV. 2007 tu chybne označené ako žzast. Veľký Kýr (opravené, vďaka Meszovi) / to 11. IV. 2007 here wrong named as Vel'ky' Ky'r (corrected, thanks to Meszo)

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 09-IV-2007
    ( h140-2.htm )