Železničná trať / Railway line
Hlohovec - Leopoldov
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

31. III. 1898 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 23, 080 159061 xx oo Hlohovec [ 141-2 , 552 ] Frašták; Hlohovce; Galgócz
_ 23, 7__ ______ __ most/bridge  
3 25, 788 15916_ xo __ Leopoldov zastávka  
_ 26, 174 ______ __ __ Odbočná výmena vlečky  
x __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 120 / 141  
5 28, 043 137166 xx oo Leopoldov [ 120 , 133 ] Mestečko; Lipótvár
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h141-1.htm )