Železničná trať / Railway line
Poltár - Rimavská Sobota

 

 

 

Strana bola presunutá na:
Site has removed to:

http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h175.htm

 

 

 

 

( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h174.htm )