Železničná trať
Devínske Jazero - Stupava

Zoznam staníc / Station list

1889 Začiatok stavby trate Devínske Jazero - Stupava-Mást

(Zdroj: 257/10, 258/____)

01. 05. 1891 Sprevádzkovanie trate Devínske Jazero - Stupava-Mást

(Zdroj: 257/10, 258/____)

27. 10. 1891 Sprevádzkovanie trate Devínske Jazero - Stupava-Mást

(Zdroj: 27/27/909, 257/75)

01. 05. 1891 Zastavenie osobnej prepravy na trati Devínske Jazero - Stupava-Mást

(Zdroj: 257/10 )

Zvláštna jazda

V nedeľu 24. XI. 2002

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 131466   oo odbočka (Bratislava-) Devínske Jazero (z) [ 110-3 , 408 ] Devénytó
2         Stupava zastávka  
  5,659       odbočujúca výhybka L1  
6 6, 466 140962     Stupava Stupava-Mást; Stomfa-Mászt

 

číslo trate/Line No. od/since
36h ?
306 ?

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • žst. Stupava
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( h306.htm )