Širokorozchodná trať na východním Slovensku

DANIEL PAVLÍČEK

Fakt, že bývalé ČSD kromě tratí normálněrozchodných provozovaly i tratě úzkorozchodné, je věcí všeobecné známou. Méně už je ale známé, že v provozu ČSD byla, a dnešních ŽSR je, i jedna trať o rozchodu 1524 mm, tedy trať širokorozchodná. Pojďme si nyní povědět něco o historii této dříve strategické, a proto ostře střežené tratě.
Poválečná orientace ČSSR na Sovětský svaz s sebou nesla také obrovský nárůst objemu přepravovaného zboží ze SSSR. A nejednalo se jen o průmyslové výrobky, přepravovány byly i nerostné suroviny (např. železná ruda) a v době před vý­stavbou ropovodu Družba to byla i ropa. Výsadní postavení při dopravě tohoto obrovského množství zboží měla především železnice. Tento způsob přepravy byl ovšem komplikován, jiným rozchodem kolejí u nás   a v SSSR. Proto bylo v padesátých letech poblíže Čierné nad Tisou vybudováno rozsáhlé železniční překladiště. ...

Železničář č. 31/2000, strana 5

Medzi vlečky na širokorozchodnú trať patrí aj vlečka do dnes uz nefungujúceho podniku Slovnaft Vojany, resp. to bola vlečka do elektrárne Vojany a podniku Slovnaft Vojany.

Kožuch Miroslav

Pred 25 rokmi prešli na elektrickú trakciu

Pred štvrťstoročím sa realizovala elektrifikácia širokorozchodnej trate (ŠRT) z Maťoviec do Hanisky pri Košiciach. Elektrická prevádzka sa na nej rozbehla v máji roku 1977, teda po 11 rokoch jej existencie.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 9/2002 časopisu Ž-Semafor z 1. V. 2002)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Späť   
Strana vytvorená / Site created : 06-XI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 15-II-2004
( h328-2.htm )