Železničná trať / Railway line
Krásna nad Hornádom - Haniska pri Košiciach

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
  92,023 / 91,8 136606   oo Krásna nad Hornádom [ 190 ]  
  94,396 ++ / 0,506 +   o   súbeh tratí / connection of lines 190 / 334  
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 334  
  1,885 / 1,354 152900     Barca stavadlo 4 [ 160 , 334 ]  
          ( ? Šebastovce)  
  6,445 152801   oo Haniska pri Košiciach [ 160 , 328 ]  

+ km zo žst. / from station Barca
++ km z bodu / from point Čop Gr./št. hr.

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Strana vytvorená / Site created : 09-VII-2003
    Posledná aktualizácia / Last update : 10-VII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h334.htm )