Železničná trať / Railway line
Barca - Košice nákl. st. - Košice

Zoznam staníc / Station list

Príslušníci železničnej polície našli zlodeja lán (13. 10. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   152900     Barca [ 160 , 169 ]  
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 / 190  
    152900     Barca St 1 [ 160 , 169 , 190 ]  
        o súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 , 190 / 336  
          Košice nákladná stanica / Freight Station  
          Košice vchodová. stanica  
        o súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 , 190 / 336  
    136002   oo Košice [ 160 , 169 , 180 , 188 , 190 ] Košice hlavná stanica

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Strana vytvorená / Site created : 09-VII-2003
    Posledná aktualizácia / Last update : 20-XI-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h336.htm )