ÚZKOROZCHODNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŽELEZNICA
TRNAVA – NIŽNÁ

Cukrovar v Trnave bol vybudovaný v roku 1869 ako jeden z pr­vých cukrovarov rakúsko-uhorskej monarchie a jeho vtedajší repný kontingent predstavoval okolo 100 000 ton. Ročná výroba cukru, najmä homolového, predstavovala až 900 ton.
Zakladateľmi a prvými majiteľmi cukrovaru bolo konzorcium br­nianskych a trnavských podnikateľov, ktoré však v roku 1873 upadlo do bankrotu a cukrovar potom do roku 1876 spravovala Moravská ban­ka a brnianska filiálka Anglo-rakúskej banky. V roku 1876 kúpil trnav­ský cukrovar barón August Stummer, ktorý bol vtedy majiteľom aj cu­krovaru v Topoľčanoch. V roku 1905 bola ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Autor: Marko Engler

Spracovali: Jozef Karovič, Vladimír Hlávek

Odkazy/Links:

 • žst. Trnava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Trnava
 • Trnava II
 • Trnava III

 • Späť na " Železnice cukrovaru Trnava "  
  Strana vytvorená / Site created : 06-XI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  (h422-2.htm)