PO TRASE ŠURANSKÉ CUKROVARSKÉ ŽELEZNICE
Jaroslav Přibyl

Historie úzkokolejky v slovenských Šuranech je poměrně známá, článek o ní vyšel v zaniklém časopise Železnice č. 6/95 . Dnes si doplníme některé detaily z minulosti a přede­vším se vypravíme do terénu Podunajské nížiny, který sice není příliš atraktivní, ale můžeme zde nalézt zajímavé pozůstatky této úzkorozchodné sítě. Lokalita není, jak si možná někdo představuje, jedna velká "placka". Částečně spadá do Podunajské pahorkatiny a zasahuje sem tedy i výběžek mírně zvlněného terénu.
Nejdříve několik historických dat. Hlavní trať o rozchodu 760 mm spojující šuranský cukrovar s okolím Trnovce nad Váhom spolu s některými odbočkami byla zprovozněna v létech 1912-17. Odbočka Rastislavice - Dolný Jatov v letech 1924-25, do Branče byla úzká kolej dovedena roku 1943. Poslední doplnění sítě proběhlo na počátku 50. let v okolí obce Selice. Provoz postupně zkracované dráhy byl zastaven po kampani v roce 1968.
V terénu obhlédneme v prvé řadě trať cukrovar Šurany (122 m n.m.) - nádraží Trnovec nad Váhom (116 m n.m.), která měřila asi 32 km. Že nevedla po úplné rovině, dokládá nejvyšší dosažená nadmořská výška trati, 159 metrů. Ovšem úplně ....

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

( Tulák po drahách č. 18/19. IX. 2000 )

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť  
  Strana vytvorená / Site created :06-XI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  ( h442-5.htm )