English summaryŽelezničná trať
Vígľaš - Kyslinky - Polianka

Po stopách Vígľašsskej lesnej železnice
Vladimír MIARTUŠ

31,6 kB/mapa427a.gif

Hlavným dôvodom jej výstavby v rokoch 1904 - 1907 boli bohaté zásoby drevnej hmoty v kraji pod Poľanou. Železnica sa budovala postupne, po jednotlivých krátkych úsekoch. Ako prvý dokončili osemkilometrový úsek trate z Vígľaša do Očovej. O niečo neskôr ďaľší, hlavný úsek z Očovej na Kyslinky ( mapa - 2,6 MB ) a niekoľko krátkych odbočných úsekov do priľahlých dolín. Celková dĺžka lesnej železnice tak dosiahla takmer 25 kilometrov. Zo začiatku dopravu na trati zabezpečovali konské povozy, no už v roku 1908 na železničku zaviedli paru a neskôr aj motorovu trakciu. Po zániku Rakúsko-Uhorska prešla lesná železnica do správy Štátnych lesov. Okrem prepravy dreva zabezpečovala v menšej miere aj osobnú prepravu, predovšetkým lesných robotníkov, ale aj obyvateľovokolitých obcí a turistov. Premávala až do roku 1975, kedy ju pre nerentabilnosť zrušili. Aby však pamiatka na túto zaujímavú atrakciu celkom nezanikla, rozhodlo sa zachovať časť jej technického zariadenia. Dnes sa táto miniexpozícia, pozostávajúca z rušňa U 175.48 a niekoľkých vozňov, nachádza v obci Vígľaš vedľa štátnej cesty Zvolen - Lučenec.

( Ž-Semafor 22/1999 )

Dodatok k LŽ Vígľaš – Kyslinky

Na Kyslinky vedie od Vígľaša úzkorozchodná lesná železnica, ktorá premáva až dva razy denne. Ráno odchod z Vígľaša o 6.00 a popoludní o 14.00 a návrat asi o 19.00 hod. Lesná železnica slúži síce iba pre prepravu lesných robotníkov a dreva, ale správa železnice (Lesný závod Vígľaš) povolí za mierny poplatok aj prepravu turistov.

(Štefan Korpeľ: Niektoré krásy a zaujímavosti Poľany, In.: Krásy Slovenska, č.2, roč. XXXVII., 1960)

Odkazy/Links:

 • http://mujweb.cz/www/slichta/viglas.html
 • Železničná trať Lučenec - Zvolen
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné železnice - strany Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
 • English section In 1904 - 1907 was builded forestry railway at Viglas ( map - 2,6 MB ) . All network was 25 km lenght. On beginning by horses, in 1908 by steam locomotives and next by motor locomotives. Railway was canceled in 1975.

  číslo trate/Line No. od/since
  427 2. I. 2000
  484 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 13-VII-2004
  ( h484.htm )