Lesná železnica
Forrest Railway
Podbiel - Habovka

V roku 1928 postavili medzi Podbielom a Habovkou lesnú železnicu, ktorú v roku 1932 predĺžili pozdĺž Studeného potoka po Brestovú. Túto lesnú železnicu zničila v roku 1934 povodeň, a potom asi nebola opravená.

Zdroj: I. Bohuš: Premeny tatranských osád

In 1928 was created forrest railway Podbiel - Habovka , whitch was in 1932 extended to Brestova. In 1934 was damaged by flood.

Habovka
Na základe zákona č.III z 1907, resp. ...

(Věstník pro železnice a plavbu, 1925-28, sign. v UKn 19B2911, 19B607)

Lesná železnica
Podbiel – Habovka - Brestová
MUDr. Dušan Dibdiak

Lesná železnica bola postavená za účelom dopravy dreva z lesov oravského komposesorátu, gravitujúcich do údolia Studeného potoka, k stanici Podbiel vicinálnej železnice Kraľovany - Suchá hora . Stavebné povolenie bolo ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Odkazy/Links:

 • Lesná železnica pod Roháčmi
 • LESNÍ ŽELEZNICE PODBIEL - HABOVKA - BRESTOVÁ
 • Železničná trať Trstená - Oravský Podzámok
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  468 6. III. 2000
  489 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 24-III-2010
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h489.htm )