Úzkorozchodná železnica
Markušovce – Bindt

Nerastné bohatstvo – ťažba železnej rudy nadobudlo väčší význam až začiatkom 20. storočia. V roku 1903 banské opcie drobných podnikateľov zakúpila firma “Oberschlesische Eisenindustrie a.g. Gliwice”, ktorá už predtým vlastnila banský majetok – enklávu na Bindte a Gréte. Firma postavila ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(kolektív: Nálepkovo – Vondrišel, monografia obce, Modrý Peter, Levoča 1995)

číslo trate/Line No. od/since
522 6. III. 2000
514 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Kysak - Spišská Nová Ves
 • Železničná trať Markušovce - Ráztoky
 • Železničná trať Markušovce - Rudňany
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Dokument dodal: Miroslav KOŽUCH

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 14-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h514.htm )