Železničná trať
Gelnica - Smolnícka Huta
(1000 mm)

Banská Bystrica - Harmanec
(západná trať)

27. XII. 1884 - sprevádzkovanie trate Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta (Smolník). Zaujímavosťou tejto trate bola skutočnosť, že úsek Margecany - Gelnica bol bežného rozchodu 1435 mm a v úseku Gelnica - Smolnícka Huta (Smolník) bola prevádzka na rozchode 1000 mm.

Zoznam staníc / Station list

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Gelnického údolia ++)
M.S.
 
Trať Margiťany - Gelnica
Stavebná dĺžka: 7,581 km
Prevádzková dĺžka: 7,551 km
Otvorená: 27. II. 1884;
Gelnica - Smolník (úzkorozchodná)
Stavebná dĺžka: 25,458 km
Prevádzková dĺžka: 25,429 km
Otvorená: 29. VII. 1896
M.S.:
Stavebná dĺžka: 33,039 km
Prevádzková dĺžka: 32,980 km
Zriaďovací kapitál: K 4.400.000.

++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9

(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 622)

 

ÚZKOKOLEJKA MNÍŠEK NAD HNILCOM - SMOLNÍK V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
Jaroslav Přibyl

Vedle lesní železnice v údolí Smolníka si připomeneme rovněž známější úzkokolejku, která se ostatně mihla již v předchozím příspěvku. Na letošní rok připadají hned dvě její polokulatá výročí: právě před 35 lety byla trať Mníšek nad Hnilcom - Smolník zrušena, před 65 lety došlo ke zrušení původního úzkorozchodného úseku Gelnica - Mníšek n. H.

1934

Minulost trati ilustrují tři jízdní řády ČSD. Nejstarší z letního období roku 1934 zachycuje ještě úplně celou lokálku Margecany - Smolnícka Huta. Původně soukromá Místní dráha v Celnickém údolí (provoz zajišťovala Košicko-bohumínská dráha) byla otevřena na konci roku 1884. Kuriózně prvních 7,5 km z Margecan do Celnice mělo normální rozchod, dalších 25,5 km rozchod metrový. Počátkem října 1935 byl provoz na úzkokolejce zastaven a trať v úseku Gelnica - Mníšek n. H. snesena. Musela uvolnit místo probíhající stavbě normálněrozchodné trati Gelnica - Červená Skala, zkrátila se tím na pouhých 9 km. Nová trať Gelnica - Mníšek n. H. byla otevřena 22 prosince 1935 a v návaznosti na to byla obnovena nákladní doprava na zbylém úseku úzkokolejky.
Novostavba byla zčásti vedena jinou trasou než drážka, odchylka se však většinou vešla do několika desítek metrů. Největší změna nastala v Prakovcích, kde nová trať již nekopírovala řeku Hnilec, nýbrž přešla na 300 metrů na pravý břeh a po návratu pokračovala po opačné, severní straně prakovské huti. Tím bylo opuštěno původní prakovské nádraží u řeky, nahradila jej zastávka o kousek západněji, nová stanice vyrostla ještě víc na západ na taktéž vyrovnaném úseku dál od zákrutu řeky. Mezi dráhu a Hnilec se později vešly další tovární objekty. Mezi zastávkami Gelnica mesto a Gelnica zastávka (dříve Huta Matilda) byl na přeložce proražen tunel.
Osobní doprava do Smolnícké Huty obnovena nebyla, cestující vozil autobus ČSD Osobní vlaky úzkokolejky vyjely až v roce 1940.

1945/46

Poválečný provoz představuje jízdní řád ze zimního období 1945/46, který platil od 3. prosince. V roce 1951 došlo ke změně názvu dopraven: místo stanice Smolnícka Huta se objevil Smolník, zastávka Smolnícka Píla nesla nově název Smolnícka osada. V případě Smolníka si obyvatelé mohli říci: nic nového pod sluncem. Název Smolník se u koncové stanice načas objevil již ve 20. letech. Zřejmě se jednalo o klasický "nádražní" problém: stanice ležela na území menší obce, pojmenování si však nárokovala sousední větší a významnější obec. Změny jsou patrné na třetím jízdním řádu z období 1960/61. Je úplně poslední, neboť osobní doprava na trati byla s koncem grafikonu zastavena. Nákladní doprava existovala do roku 1965.
Dráhaři se vydali po stopách úzkokolejky před deseti lety, v dubnu 1990.

1960/61

(Tulák č. 19/19. XII. 2000)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 7,542 / 7,7 149500     Gelnica [ 173-1 , 173-2 ] Gölniczbánya
1 8,803 14960_     Gelnica mesto z [ 173-2 ] Gölniczbánya város mh.
  11,84 - 11,62     ( Gelnický tunel ) [ 173-2 ]  
8 16,138 / 16,35 149302     Prakovce [ 173-2 ] Prakfalva mh.
12 18,563 14890_     Helcmanovce z [ 173-2 ] Nagykunczfalva mh.
16 22,870 / 23,05 148809     Mníšek nad Hnilcom [ 173-2 ] Mníšek na Slovensku; Szepesremete
             
20         Smolnícka Píla Smolnická Pila; Szomolnokhutai fürész
             
26         Smolnícka Huta [ ] Smolník; Schmöllnitz; Smolínska Huta; Smolnická Huta; Smolnická Huta (Štos); Schmöllnitzer Hütte; Szomolnokhuta (Stoósz fürdó)

 

číslo trate/Line No. rozchod/gauge od/since

úsek/section

170 1435 mm 1993 Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
175 1435 mm   Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
173 1435 mm 10. VI. 2001 Margecany - Gelnica - Mníšek nad Hnilcom
429 1000 mm 6. III. 2000 Mníšek nad Hnilcom - Smolník
519 1000 mm 13. III. 2001 Mníšek nad Hnilcom - Smolník
173 1435 mm 3. XI. 2003 Margecany - Gelnica
519 1000 mm 3. XI. 2003 Gelnica - Smolník

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Margecany - Gelnica
 • Železničná trať Gelnica - Mlynky
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 14-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h519.htm )