ŽAKAROVSKÁ DRÁHA

V posledních desetiletích minulého století vznikly ozubnicové železnice i na Slovensku. Nebyly tak přitažlivé a honosné jako turistické a vyhlídkové dráhy velehor ale zato dobře sloužily dolům a hutím.
Popud k výstavbě dala Košicko-bohumínská dráha, dokončená v celé délce roku 1872. Měla spojit ostravsko-karvinskou pánev kamenouhelnou a její rozvíjející se hutě a železárny se vzdálenými železnorudnými doly v Liptově a na Spiši. Tam se ...

 

Nákladní vlak na důlní ozubnicové železnici v Žakarovcích na trati Margecany - Gelnica používala se pro přepravu železné rudy asi od r. 1887 do r. 1899

Šlo především o důlní a hutní oblast Spiše se železnorudnými doly v lesnatých horách nad Krompachami a kolem Gelnice, jež patří k nejstarším horním městům Spiše a leží na řece Hnilci. Krompachy v údolí Hornádu měly železné i měděné rudy a získaly stavbou Košicko - bohumínské dráhy přímé železniční spojení se světem. Gelnici na tuto dráhu připojili až roku 1884 Gelnickou místní dráhou z Margecian, o tři roky později ...


Náčrt trasy ozubnicové dráhy z rudných dolů do úpravny železné rudy a do železniční stanice v Žakarovcích

Dráha měla smíšený provoz: ozubnicový na dvou kilometrech trati se stoupáním 110 %o, adhezní v úsecích mírné skloněných. Překonávala výškový rozdíl 233 metry. Trasu vedli účelně, kolej buď procházela blízko ústí štol a kolejiště bylo položeno v ose trati, nebo ke štolám vedla krátká odbočka. Vlaky s rudou končily jednak nad úpravnou rudy v Mariánské Huti, kde ruda ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zdroj: 207

Železo zo Spiša pre monarchiu

číslo trate/Line No. od/since
431 6. III. 2000
524 5. III. 2001

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 6. III. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 5. III. 2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h524-1.htm )