Železnica
Malá Lodina - Košické Hámre - Margecany zastávka

18. III. 1862 sprevádzkovanie trate Kysak - Košické Hámre - Spišská Nová Ves / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Mapa z obdobia 1926-27-28-34 (63,4 kB)
Mapa z obdobia 1926-27-28-34

Väčšia časť trate Ružín výhybňa - Košické Hámre - Margecany zastávka bola zaplavená priehradou Ružín / Most section of line Ružín výhybňa - Košické Hámre - Margecany zastávka was canceled by water reservoir Ružín.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 123,695 / 123,9 + 135301 oo   Malá Lodina [ 180-3 ] Kisladna
  125,8 +     most/bridge  
3 125,800 / 125,85 + 13540_ o   Ružín [ 180-3 ] Oružin z.; Óruzsin mh.
  126,406 +       Ružín výhybňa [ 180-3 ]  
9     xx xx Košické Hámre  
        ( Margecanský tunel )  
15 131,294 ++ 13500_   ox Margecany zastávka [ 180-3 , 327 ] Rolová Huta z.; Fönikszhuta mh.
+ z bodu / from point Čop Gr./št. hr./State Border
++ z bodu / from point Čop Gr./št. hr./State Border po trati / on line 180-3 cez / crossing Bujanovský tunel

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železnice v regionu Krompachy
 • číslo trate/Line No. od/since
  525 6.XI. 2000

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-XI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 23-X-2003
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h525.htm )