LESNÁ ŽELEZNICA
Osadné - Kýčerský Grúň/Malý Horský/Černiny

číslo trate/Line No. od/since
490 6. III. 2000
545 5. III. 2001

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 6. III. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 5. III. 2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h545.htm )