LESNÁ ŽELEZNICA
Žornavý - Záhorb - Stužice - Príkry

Úzkorozchodná železnica (760 mm) celkovej dĺžky 27 km s maximálnym stúpaním 100 o/oo a minimálnym polomerom oblúku 35 m bola v réžii Štátnych lesov a statkov postavená v rokoch 1924 - 1926, niektoré jej odbočky boli dokončované i v nasledujúcich rokoch. Píla pri železničnej stanici Žornavý bola postavená v roku 1927.
Železnica začínala pri píle v blízkosti železničnej stanice Žornavý, viedla údolím Uhu v súbehu s normálnerozchodnou železnicou směr Užok. Pri osamelej zastávke Záhorb trať odbočila na severozápad do neschodného údolia Stužice, cez Starú a Novú Stužicu a končila v pralese juhozápadne od vrcholu Kremenca. Koncový úsek leží na území Slovenska, kde sú zbytky železničného telesa ešte viditeľné. Odbočky z trate viedli do do údolí Bystrého, Paporotného (odbočka v km 7,5 hlavnej trate, dĺžka 2,0 km) Židovského (odbočka v km 0,6 predchádzajúcej odbočky, dĺžka 0,7 km) a Tichého potoku s pod Ravku. Druhá vetva železnice (dlhá asi 5 km) viedla rovnako pozdĺž trate ČSD, ale opačným smerom a odbočila na západ do Panského lesa, kde stúpala hlbokým a neschodným údolím Žornavského potoku do výšky cca 700 m. n. m. - pozri mapa 10.

546a.gif / 7,37 kB

1. VII. 1930 železnicu prevzalo Ministerstvo národnej obrany, neskôr tu ČSD vykonávali dozor. Z rušňov, tu jazdiacich sú známe konkrétne údaje o 4 strojoch:

 • v r. 1927 sem bol dodaný OK 11223/1927, okolo roku 1931 predaný do Perečína
 • v r. 1928 sú tu ďalej OK 9270/1921 a Arad 120/1902; oba rušne tu boli ešte v roku 1939
 • v r. 1939 tu bol naviac OK 2438/1907 z Kostriny
 • Železnica patrila do správy RŠLS Užgorod, preto tu jazdiace rušne i v zozname pri železnici 4. 1. 9.

  Okrem rušňov vlastnila železnica v roku 1937 i tri drezíny; dve typu T 4 a jednu T 2, 54 nákladných vozňov, 4 vozne pracovné a 1 obytný.

  ( Zdroj / Source: 136 )

  LESNÍ ŽELEZNICE POD KREMENCEM

  Za zdejší zrušenou lesní železnicí se můžeme vydat buď přímo z Nové Sedlice po červené značce nebo pokračováním od konce předcházející úzkokolejky okružní cestou po téže značce po hraničním hřebenu. Při této cestě dojdeme až na nejvýchodnější bod Slovenska, na slovensko-polsko-ukrajinské trojmezí na hřbetu Kremence. Přímo na kótu 1221 metrů nad mořem se ze slovenského území nedostaneme, jelikož samotný plochý vrchol leží na polsko-ukrajinské hranici asi 200 metrů od trojmezí. Vyvrcholení celé cesty se však stejně ukrývá dole, v hlubokém údolí Stužické rieky. Trasu druhé lesní železnice není možné minout, najde ji každý pozorný cestovatel ať z toho či onoho směru. Červená značka u potoka totiž vede několik desítek metrů přímo ...

  Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 11/17. IV. 1999

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku , Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  502 6. II. 2000
  547 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 22-III-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h547.htm )