Železničná trať
Strekov - Štefan

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
  134668     Strekov [ 130 ] Kürt; Kerť
        Štefan Sv. Štefan; Szt. István psz.

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 19-VII-2004
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-VII-2004
    ( h554.htm )