časť / section 2

Literárne zdroje / Book Sources
časť /section 1

Č.
No.
Autor/-i
Writer/-s
Názov
Title
Vydavateľ, rok
Producer,date
Signatúra v Univ. knižnici Bratislava
1 ČSVTS 100 rokov Považskej železnice 1984 SD 80625
2 ČIRČ A. Príspevok ku stavbe 1. uhorskej železnice Bratislava - Trnava (Z dejín vied a techniky na Slovensku V.) Bratislava 1969  
3 ENTNER Hanuš Začiatky železníc na Slovensku Praha 1959  
4 PAULÍNY A. K stavbám železníc na Slovensku v rokoch 1836 - 67 (Historické štúdie) Bratislava 1957  
5 ŠTĚPÁN M. Prehľadné dejiny čs. železníc Praha 1958  
6 VYKRUTÍK Z. Výstavba bratislavsko-trnavskej konskej železnice (práca ŠVOČ) Žilina 1975  
7 KLUBAL M. Stručné dejiny železničnej dopravy Slovenska    
8 MAREŠ V.
HOLAN E.
Kniha o železnici Nakladatelství Synek/Praha 1936  
9 ČSD SVD Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku 1848 - 1980    
10 HOŘENÍ I.
JASINSKÝ I.
Konec parní trakce na Považské železnici(ŠVOČ VŠDS) Žilina apríl 1983  
11   125 rokov prevádzky na trati Gänserndorf - Marchegg - Devínska Nová Ves - Bratislava hl. st. 20. 8. 1848 - 20. 8. 1973 1973 SD 57050
12 HONS Josef, prof. ing. U kolébky železných drah Dopravní nakladatelství Praha 1956 BD 10911
13 HONS Josef, prof. ing. Pohádky silnic, mostů a tratí    
14 HONS Josef, prof. ing. Ohňový stroj    
15 HONS Josef, prof. ing. O tratích a mostech    
16 HONS Josef, prof. ing. Velká cesta Praha 1947  
17 HONS Josef, prof. ing. Kniha o dopravě    
18 RINGES Vladimír, Ing. Století železnic Nakladatelství Karel Synek/Praha 1938 19 B 6897
214 strán
19 RINGERS Naše dráhy v revoluci 1948 a ve válce v roku 1866    
20 PURKYNĚ Vývoj železnic na Slovensku    
21 HONS Josef, prof. ing. Dejiny dopravy    
22 CIELONTKO Rudolf
PAUER Ján
100 rokov železnice v Topoľčanoch Topoľčany 1981 22 B 47267
23 PURGINA Ján Vývoj železníc na Slovensku od roku 1837 so zreteľom na Bratislavu Vydavateľstvo SAV Bratislava 1957 20 B 1644
24 KLAPITA Marián
VAĽA Štefan, Ing.
TUŠER Andrej
100 rokov Košicko - bohumínskej železnice Vydavateľstvo Slavín Bratislava 1971 22 D 80100
25 STRACH H. Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch - Ungarischen Monarchie 1898/1908 Wien, Těšín, Leipzig zväzok 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6
26 KAIN A. A pozsony alagút Budapest 1903  
27 HONDL Jan Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok … 1920 - 1938  
28   Výroční zpráva podniku ČSD za rok 1946 Praha 1947  
29 PANÝR Jaroslav Přehledný železniční zeměpis Praha 1953  
30 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
31 BUBLINCOVÁ B., PhDr.
VRANOVÁ J., PhDr.
Bratislavské priority, maximá, kuriozity BIPS 1988  
32 HORVÁTH V., PhDr. Bratislavský topografický lexikon Tatran Bratislava 1990  
33 KREJČIŘÍK Mojmír, Ing. Po stopách našich železnic NADAS Praha 1991  
34 - 35 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
36 DANDA J. Naše železniční nádraží Praha 1988  
37 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
38   Encyklopédia Sovenska Bratislava 1988  
39 GINDL J. Z dejín horizontálnej dopravy v oblasti Štiavnického pohoria, VII Bratislava 1974  
40   Hlavná železnica Strážske - Prešov Bratislava 1943  
41 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
42 HONS Josef, prof. ing. Dejiny dopravy na území Československa Bratislava 1975  
43   Jednokolejná hlavní dráha Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom Praha 1929  
44 JOSEF D. Naše mosty historické a současné Praha 1984  
45 KONĚRZA J. Stavba jednokolejné hlavní dráhy z Handlové do Horné Štubně Praha 1933  
46 KONĚRZA J. Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala - Margecany Praha 1936  
47 MENCL J.
MENCL V.
Štolne a tunely Bratislava 1962  
48   Stavba jednokolejné hlavní dráhy Veselí nad Moravou - Myjava - Nové Mesto nad Váhom Praha 1927  
49 STREIT J. Tunely všech dob a zemědílů Praha 1946  
50 SVOBODA M. Začalo Topoľčany koněspřežkou Praha 1968  
51 HOLUB Z. a kol. 30 let socialistické dopravy v ČSSR NADAS Praha 1975  
52 WEINZETTL V. Výstavba umelých stavieb v traťovom úseku štátna hranica - Devínska Nová Ves - Bratislava Bratislava 1973  
53 HERUCOVÁ Marta 1. konská železnica v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy 1840 - 1872 JM PRESS, Fedákova 24, 841 02 Bratislava 1993 SLB 9764
54 - 56 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
57 PROCHÁZKA Miroslav Bratislava očami maliarov Bratislava 1954  
58 MEDNYANSKY A. Malebná cesta dolu Váhom Bratislava 1962  
59 - 64 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
65   Dejiny Bratislavy Bratislava 1978  
66 - 67 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
68 TŮMA J. Veľký obrazový atlas dopravy Bratislava 1984  
69   Technické pamiatky Bratislavy (Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti) Bratislava 1985  
70 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
71 TIBENSKÝ J. a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku Bratislava 1988  
72 KRÁL Milan, Ing.
HABARDA Dušan, Doc. Ing., Csc.
Elektrická lokálna železnica Bratislava - Wien UNIAPRESS Bratislava 1992  
73 PLESNÍK Pavol a kol. Malá slovenská vlastiveda vydavateľstvo Obzor Bratislava 1989 30 B 11377
74 - 77 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
78 ČSAV Malá čskoslovenská encyklopedie Academia Praha 1987 22 B 58803
6 zväzkov
79   Slovenský náučný slovník Literárne a vedecké nakladateľstvo V. TILKOVSKÝ Bratislava - Praha 1932 20 C 125
6 zväzkov
80   ČSD (propagačný časopis Riaditeľstva železníc v Bratislave) 1932 - 1937 SC 590
81   Cestovný poriadok ČSD / Bookish Timetable CSD 1964/5 - 1970/1, 1974/5, 1976/7 26 D 5296 / SD 1975
Praha 1948, 1950, 1950/1, 1952, 1954/5, 1958/9, 1960/1, 1962/3, 1964/5, 1966/7, 1968/9, 1970/1, 1974/5, 1976/7, 1977/8 26 D 5296/
20 D 14132/
SD 19775
82   Cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / Bookish Timetable for Slovakia Košice 1935/6 SG 7807
83   Cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / Bookish Timetable for Slovakia Prešov SG 4405
84   Cestovný poriadok všetkých železníc na Slovensku a Podkarpatskej Rusi / Bookish Timetable on all railways in Slovakia Košice SG 5696
85   Jízdní řád ČSD / Bookish Timetable CSD Praha 1955/6, 1959/60, 1961/2, 1963/4, 1964/5, 1965/6, 1967/8, 1971/2, 1973/4, 1975/6, 1977/8, 1985/6, 1987/8, 1989/90, 1992/3 BG 2366 / 19 G 12273 / 26 D 5298
86   Jízdní řád železniční, poštovní a paroplavební republiky Československé / Bookish Timetable of Republic Czechoslovakia 1920, 1921 - 3, 1925, 1925/6, 1931, 1931/2, 1932, 1933, 1933/4, 1934/5 19 D 33171
87   Oblastný cestovný poriadok ČSD-Slovensko / Bookish Timetable CSD-Slovakia Praha 1958/9, 1960/1, 1962/3, 1968/9, 1970/1, 1987/8, 1989/90, 1990/1, 1991/2, (?) 1992/3 SG 7664/
20 G 3124
88 PATURI Felix R. Kronika techniky Fortuna Print Bratislava 1993 SLB 9435
89 - 100 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines

časť / section 2


Strana vytvorená / Site created : 14. XI. 1999
Údaje aktualizované / Data Updated : 5. XII. 1999

( http://www.home.sk/www/addams/literat1.htm )