Rušne radu
141

Původní řadové označení ČSD E 499.1
Současné řadové označení 141
Označení výrobce 20 E1 *)
30 E 1, 2
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1957*)
1959
Počet vyrobených vozidel 61
Počet vozidel ve stavu ČD 57
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1250 mm
Délka přes nárazníky 15 800 mm*)
16 140 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 2032 kW
Nejvyšší rychlost 120 km/h
Služební hmotnost 84 t
Trakční systém – stejnosměrný 3 kV

*) prototyp

Vznik a popis 141

Elektrické lokomotivy řady E 499.0 (140), které zabezpečovaly provoz na prvních elektrizovaných tratích stejnosměrným systémem 3000 V se plně osvědčily a efektivně nahrazovaly parní lokomotivy v osobní i nákladní dopravě. Snahou výrobce i ministerstva dopravy jako objednatele bylo odvodit z tohoto typu lokomotivu bezlicenční, a proto se toto řešení úspěšně ověřovalo na prototypu lokomotivy typu E 499.1 od podzimu roku 1957. Objednávka ministerstva dopravy na rok 1959 již zněla na dodání 60 univerzálních elektrických lokomotiv řady E 499.1 (v roce 1988 přeznačených na řadu 141).
Úpravy byly především v mechanické části lokomotiv. Z konstrukčního hlediska byla nejzávažnější změnou výměna lamelové spojky typu Secheron přenášející krouticí moment z trakčního motoru na dvojkolí za kloubovou spojku Škoda, zkonstruovanou inženýrem Chadžim. K úpravám došlo rovněž ve vypružení lokomotivy. Při vnějším pohledu zaujme změna skříně, kde na bočnicích jsou místo šesti kruhových oken čtyři větší okna čtvercová ve stejné výšce jako okna v kabině strojvedoucího. Tato změna se netýká všech lokomotiv - první prototypová lokomotiva této série E 499.101, továrního typu 20 E (141.001-8) má ještě okna kruhová a primární vypružení s vahadly a šroubovými pružinami.
Elektrická část vycházela plně z řešení, které se osvědčilo u lokomotiv řady E 499.0 (
140). Použity jsou opět individuální stejnosměrné trakční motory o trvalém výkonu 508 kW typu AL 4846 ZT s drobnými technologickými úpravami u sériových lokomotiv (typ 2 AL 4846 ZT). Regulace výkonu je odporová pomocí stykačů hlavního kontroléru ovládaného řídicím kontrolérem. Zapojení trakčních motorů je sériové a sérioparalelní.
Oproti lokomotivám řady E 499.0 (
140) došlo především vlivem úprav mechanické části ke zvýšení hmotnosti lokomotiv o dvě tuny.
Prototyp lokomotivy byl ověřován na tratových výkonech na českém i slovenském úseku elektrizované tratě 1. hlavního tahu i na pražských spojkách na napětí 1500 V se sníženým výkonem. ČSD prototyp zakoupily až spolu se sériovými lokomotivami v roce 1959 (30. listopadu). V tomto roce bylo dodáno 59 sériových lokomotiv, poslední dodali z Plzně až počátkem roku 1960.
Barevné řešení prototypové lokomotivy je shodné s lokomotivami řady E 499.0 (
140). Skříň má dva odstíny zelené. Horní část má zeleň hráškovou, spodní část skříně včetně dvou pruhů v ose oken a pluhu je tmavá (zeleň tmavá). Střední ozdobný pruh s obrazcem na čele je stříbrný (hliníkový) s červeným olemováním (rumělka tmavá). Střecha, podvozky a zařízení pod skříní jsou šedé (šeď střední), pantografy červené (rumělka tmavá), okapové žlábky hnědé a boční a narážecí ústrojí černé. Sériové lokomotivy měly obdobné barevné řešení s tím, že odpadly ozdobné pruhy v horní části skříně, střední pruh nebyl reliéfní, ale natřený v hliníkové barvě bez obrazce na čele. Pluhy byly zvýrazněny červenobílým šípovitě uspořádaným provedením. Lokomotiva E 499.144 vystavená na brněnském veletrhu měla bohatší barevné řešení o ozdobné pásy a obrazce v bílé barvě na čelech a částečně i na bočnicích.

Zdroj:173


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 5. VI. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 5. VI. 2000
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/141.htm )