Rušne radu
240
fotoalbum

Rušeň 240.001-8 v čele EC 130 Polonia Budapest - Warszawa (Bratislava-Vinohrady: február 1999 - 9:32 hod.) Rušeň ZSSK 240.001-8 v čele EC 130 Polonia Budapest - Warszawa ( Bratislava-Vinohrady : február 1999)
ZSSK 240.001-8 loco in head EC 130 Polonia Budapest - Warszawa ( Bratislava-Vinohrady : February 1999)
© Addams
240020.jpg/30,3 kB Rušeň ZSSK 240 020-8 v žst. Bratislava-Nové Mesto 6. IX. 2000
ZSSK 240 020-8 locomotive at Bratislava-Nové Mesto station 6. IX. 2000
© Addams
Rušeň 240.024-0, v pozadí rušeň 263.004-4 v čele Os 2034 do Kútov (Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:44 hod.) Rušeň ZSSK 240 024-0, v pozadí rušeň ZSSK 263 004-4 v čele Os 2034 do Kútov ( Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:44 hod.)
ZSSK 240 024-0 loco, at rear ZSSK 263 004-4 loco at head of regional tran (Os) 2034 to Kúty ( Bratislava-Nové Mesto station 28. XI. 2001 - 9:44 AM)
© Addams
Rušeň ŽS 240 024-0 v čele nákladného vlaku ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 6:30:28 hod.) Rušeň ZSSK 240 024-0 v čele nákladného vlaku ( Bratislava-Nové Mesto 11. VIII. 2002 - 6:30:28 hod.)
ZSSK 240 024-0 loco at head of freight train ( Bratislava-Nové Mesto station 11. VIII. 2002 - 6:30:28 AM)
© Addams
Rušeň ŽS 240 033-1 ( Trenčín 12. VIII. 2002 - 13:29:54 hod.) Rušeň ZSSK 240 033-1 ( Trenčín 12. VIII. 2002 - 13:29:54 hod.)
ZSSK 240 033-1 loco ( Trenčín station 11. VIII. 2002 - 1:29:54 PM)
© Addams
1142-240.jpg/30,3 kB 20010526/17:03 hod. Bratislava-Petržalka - rušeň ÖBB 1142 637-6 + rušeň ZSSK 240 038-0 po vypriahnutí R 403 ( Wien Südbf - Bratislava hl. st. )
20010526/5:03 PM
Bratislava-Petržalka station - ÖBB 1142 637-6 locomotive + ZSSK 240 038-0 locomotive D 403 train ( Wien Südbf - Bratislava hl. st. )
© Addams
240067a.jpg/71,1 kB 20020821/15:17 hod. Bratislava hl. st. - rušeň ZSSK 240 067-9 v čele Os 2006 Nové Zámky - Kúty
20020821/3:17 PM
Bratislava hl. st. - ZSSK loco 240 067-9 in the head R 2006 Nové Zámky - Kúty
© Addams
240068a.jpg/132 kB Rušne ZSSK (zľava) 240 068-7 (7. koľaj), 240 005-9 (9. koľaj), 240 040-6 (11. koľaj)
ZSSK locos (from left) 240 068-7 (7th track), 240 005-9 (9th track), 240 040-6 (11th track)
(
Bratislava-Rača station 4. VII. 2002/10:31 hod. / AM )
© Addams
240073a.jpg/58,8 kB Rušeň ZSSK 240.073-7 ( Bratislava hl. st. 20020821/15:26 hod.)
ZSSK loco 240.073-7 ( Bratislava hl. st. 20020821/3:26 PM)
© Addams
240082a.jpg/52,3 kB Rušeň ZSSK 240.082-8 ( Bratislava-Petržalka 20020821/16:11:20 hod. )
ZSSK loco 240.082-8 ( Bratislava-Petržalka 20020821/4:11:20 PM)
© Addams
Súpravový vlak Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto súpravy IC 502 vedený z dôvodu výmeny výhybky č. 1 v žst. Bratislava-Nové Mesto cez žst. Bratislava východ a žst. Bratislava-Rača v úseku Bratislava východ - Bratislava-Rača v čele s rušňom ZSSK 240.092-7 a v závese s rušňom ZSSK 363.103-3 (Bratislava východ 11. III. 2002/11:16 hod.) Súpravový vlak Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto súpravy IC 502 vedený z dôvodu výmeny výhybky č. 1 v žst. Bratislava-Nové Mesto cez žst. Bratislava východ a žst. Bratislava-Rača v úseku Bratislava východ - Bratislava-Rača v čele s rušňom ZSSK 240.092-7 a v závese s rušňom ZSSK 363.103-3 ( Bratislava východ 11. III. 2002/11:16 hod. )
Trainset train
Bratislava hl. st. - Bratislava-Nové Mesto (since IC 502) tracert about switch No. 1 change at Bratislava-Nové Mesto station crossing Bratislava východ and Bratislava-Rača stations at section Bratislava východ - Bratislava-Rača ZSSK 240.092-7 loco heading and hauled ZSSK 363.103-3 loco ( Bratislava východ 11. III. 2002/11:16 hr. )
© Addams
Rušeň ZSSK 240 102-4 Rušeň ZSSK 240 102-4 ( Bratislava-Nové Mesto )
ZSSK 240 102-4 loco ( Bratislava-Nové Mesto station )
© Addams
Rušeň ZSSK 240 111-5 Rušeň ZSSK 240111-5 v čele súpravového vlaku zo žst. Bratislava hl. st. ( Bratislava-Nové Mesto 19. VIII. 2002/15:03 hod.)
ZSSK 240111-5 loco in the traniset train head from station Bratislava hl. st. ( Bratislava-Nové Mesto station 19. VIII. 2002/15:03 hod.)
© Addams
http://www.railfaneurope.net/pix/sk/electric/240/ZSR240122.jpg Rušeň ZSSK 240 122-2 v žst. Bratislava hl. st.
ZSSK 240 122-2 locomotive at Bratislava hl. st. station
© Európsky železničný server
Rušeň ZSSK 240 127-1 Rušeň ZSSK 240.127-1 ( Bratislava-Petržalka 20020821/16:03:10 hod.)
ZSSK 240.127-1 locomotive at Bratislava hl. st. ( Bratislava-Petržalka station 20020821/4:03:10 PM)
© Addams
Rušeň ZSSK 240 130-5 Rušeň ZSSK 240.130-5 v čele Os 4403 Bratislava hl. st. - Győr ( Bratislava-Petržalka 20020821/18:03 hod.)
ZSSK 240.130-5 locomotive in the head R 4403 Bratislava hl. st. - Győr ( Bratislava-Petržalka station 20020821/6:03 PM)
© Addams
Rušeň 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB (trs702a) Rušeň ZSSK 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB (trs702b) Rušeň ZSSK 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 742 297-5 pri zapriahaní rušňa 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (v strede) rušeň 1142 566-7 ÖBB, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 (trs702c) Rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Bratislava-Petržalka 20020102/11:16 (trs702d) Rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Petržalka - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Z ľava: rušeň 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom 1142 566-7 ÖBB) v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji rušeň 1142 566-7 ÖBB, na 1. koľaji rušeň 240 102-4, na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 Z ľava: rušeň ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom ÖBB 1142 566-7) v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji rušeň ÖBB 1142 566-7, na 1. koľaji rušeň 240 102-4, na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
240135b.jpg Z ľava: rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom ÖBB 1142 566-7) v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji rušeň ÖBB 1142 566-7, na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 742 297-5 a rušeň 240 135-4 po odpriahnutí od mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka Rušeň ZSSK 742 297-5 a rušeň ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 742 297-5 a rušeň 240 135-4 po odpriahnutí od mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka Z ľava: rušeň ZSSK 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 (zakrytý rušňom ÖBB 1142 566-7) v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji rušeň ÖBB 1142 566-7, na 1. koľaji rušeň 240 102-4
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702p) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
© Addams (20020102/9:59)
Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702r) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 prichádzajúce zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
© Addams (20020102/9:59)
Rušeň 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 po príchode zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto (trs702s) Rušeň ZSSK 240 135-4 s rušňom 1116 702-0 po príchode zo žst. Bratislava východ pre mimoriadny rýchlik ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 6. koľaji žst. Bratislava-Nové Mesto
© Addams (20020102/10:00)
Rušeň 240.140-4 (Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:32 hod.) Rušeň ZSSK 240 140-4 ( Bratislava-Nové Mesto 28. XI. 2001 - 9:32 hod.)
ZSSK 240 140-4 loco ( Bratislava-Nové Mesto station 28. XI. 2001 - 9:32 AM)
©
Addams

Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 18-II-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 26-VII-2004
( 240b.htm )