Zoznam medzištátnych vlakov prevádzkovaných súpravami ETR 680
International Trains used ETR 680 Trainsets
od/since 10. XII. 2006

aktuálne údaje: Pendolino.cz

© Addams & web.telecom.cz/pendolino

SC 134   km č. vlaku
Train No.
  SC 135
[R] [NF]     poznámky/Notes   [R] [NF]
príchod
Arrival
odchod
Departure
cestovný čas
Travel Time
  Súprava ETR 680 007 v žst. Bratislava hl. st. 16.11.2006 (6 kB -> 213 kB) cestovný čas
Travel Time
príchod
Arrival
odchod
Departure
  5:41 0:00 0 Bratislava hl. st. 3:47 22:13  
6:17 6:19 0:36 64 Kúty 3:09 21:35 21:37
6:32 6:35 0:51 82 Břeclav 2:55 21:21 21:23
7:05 7:07 1:24 141 Brno hl.n. 1:23 20:49 20:51
8:31 8:32 2:50 292 Pardubice hl. n. 0:56 19:22 19:23
9:30   3:49 396 Praha-Holešovice 0:00   18:26

[R] povinná rezervácia miest/Reservation Compulsory
[NF] nefajčiarsky vlak/Non Smoking Train

Cestujúci vlakov SC môžu využiť prednostné vybavenie prostredníctvom expresnej pokladnice v žst. Bratislava hl. st. , Břeclav , Brno hl.n., Pardubice hl. n. a Praha-Holešovice ktoré sú otvorené 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku a sú označené logom expresnej pokladnice.

EC/SC 72
Johann Gregor Mendel
EC/SC 74
Smetana
  km č. vlaku
Train No.
  EC/SC 73
Johann Gregor Mendel
EC/SC 75
Smetana
[R] [NF] [R] [NF]     poznámky/Notes   [R] [NF] [R] [NF]
..príchod.
..Arrival.
odchod
Departure
..príchod.
..Arrival.
odchod
Departure
cestovný čas
Travel Time
    cestovný čas
Travel Time
..príchod.
..Arrival.
odchod
Departure
..príchod.
..Arrival.
odchod
Departure
  13:33   15:33 0:00 0 Wien Südbf (Bstg. 1 - 9) 4:02 12:28   14:28  
  |   |     Wien Simmering 3:56 12:22   14:22  
14:19 14:20 16:19 16:20 0:46   Hohenau/March 3:09 11:35 11:36 13:35 13:36
14:33 14:35 16:33 16:35 1:00   Břeclav 2:55 11:21 11:23 13:21 13:23
15:05 15:07 17:05 17:07 1:32   Brno hl.n. 1:23 10:49 10:51 12:49 12:51
16:31 16:32 18:31 18:32 2:58   Pardubice hl. n. 0:56 09:22 09:23 11:22 11:23
17:30   19:30   3:57   Praha-Holešovice 0:00   08:26   10:26

[R] povinná rezervácia miest/Reservation Compulsory (vo všetkých vlakoch ETR 680 na trati / on all ETR 680 trains at line Břeclav « - » Praha )
[NF] nefajčiarsky vlak/Non Smoking Train

Na vývoji tejto strany sa pracuje.


Strana vytvorená / Site created : 20-XI-2006
Posledná aktualizácia / Last update : 12-XII-2010
Zdroje/Sources: ŽSR , ZSSK , ČD , ÖBB
(
www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/680cp.htm )