Dieselové motorové jednotky radu
Diesel motor units class
813/913

- v prevádzke na tratiach v oblasti / used at lines at region: Horná Štubňa.

Motorový vozeň 813 003-1 Motorový vozeň 813 003-1
20070921/09:09 Vrútky,
© Miroslav Kožuch
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD/DVD / Big photo is at Rail CD/DVD available only)
Motorový vozeň 813 003-1 Motorový vozeň 813 003-1
20070921/09:11 Vrútky,
© Miroslav Kožuch
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD/DVD / Big photo is at Rail CD/DVD available only)
Riadiaci vozeň 913 003-0 Riadiaci vozeň 913 003-0
20070921/09:16 Vrútky,
© Miroslav Kožuch
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD/DVD / Big photo is at Rail CD/DVD available only)

Odkazy/Links:

  • URL o dieselových motorových jednotkách radu 813/913 servra Wagonweb

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 29-X-2007
    Posledná aktualizácia / Last update : 01-XI-2007
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/813.htm )