Železničná stanica/Railway station
Šaľa

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

ŽST Šaľa - pozemky
ŽSR 15.07.2009, Vyjadrenie pre: SME - V Šali pripravujú výstavbu parkoviska pre osobné autá pred železničnou stanicou.
Má to byť na vašich pozemkoch.
Je železnica ochotná predať tieto majetky a za aké ceny?
Rokovali už s vami zo Šale?

ŽSR rokujú s mestom Šaľa o možnosti dlhodobého prenájmu predstaničného priestoru. Mesto Šaľa má zámer na prenajatej pozemkovej ploche vybudovať autobusové zastávky, zastávky pre diaľkové autobusy a parkoviská pre motorové vozidlá pre cestujúcu verejnosť. Rokovanie s mestom Šaľa je v štádiu pripomienkovania nájomnej zmluvy o budúcej zmluve s právom stavby. Posledné rokovanie prebehlo16. apríla 2009, 20. apríla 2009 ŽSR zaslali k pripomienkovaniu predmetnú zmluvu aj zo zapracovanými pripomienkami dohodnutými 16.04.09. Od tohto dátumu sa nám Mesto Šaľa neozvalo.
Čo sa týka otázky odpredaja, môžeme Vám povedať iba to, že mesto Šaľa má v budúcnosti v pláne prenajatú pozemkovú plochu odkúpiť, ale doterajšie rokovania boli iba o prenájme. ŽSR evidujú žiadosť o prenájom a následný odpredaj zo dňa 25.05.2008. Cena aj podmienky odpredaja budú stanovené na základe špecifických podmienok, ktoré stanoví ŽSR v zmysle svojich interných pokynov a nariadení.

Železničná stanica Šaľa
Generálny riaditeľ ŽSR Ing. Andrej Egyed uviedol 13. júna do prevádzky nové priestory Železničnej stanice Šaľa, ktorá je súčasťou medzinárodného železničného koridoru. Starú 102-ročnú budovu zrekonštruovali a rozšírili o dve moderné prístavby v hodnote 50 mil. Sk.
V pôvodnej budove sa zmodernizovali priestory pre cestujúcu verejnosť, ako čakárne, vestibul a tiež prevádzkové priestory pre zamestnancov ŽSR . Do jej "výbavy" pribudli aj nová elektroinštalácia, moderné podlahové kúrenie a nová plynová kotolňa je zase zárukou, že sa výrazne zlepší životné prostredie železničnej stanice a mesta. V dvoch prístavbách sa pre cestujúcu verejnosť otvorili reštauračné priestory s terasou, úschovňa batožín s rozšírenou možnosťou úschovy bicyklov a sociálne zariadenie. Nové sociálne priestory budú slúžiť aj zamestnancom stanice, ktorí sa ešte navyše môžu tešiť z nového pracoviska nákladnej pokladne.

(Ž-Semafor 13/2000)

Železničná stanica Šaľa
Železničná stanica Šaľa
© Peter M.


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 08-VIII-2009