Železničná stanica/Railway station
Myjava

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Prijímacia budova (48 kB) Prijímacia budova (59 kB) Prijímacia budova (71,4 kB) Prijímacia budova (56 kB)
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova (71,9 kB) Prijímacia budova (58 kB) Prijímacia budova (62 kB) Prijímacia budova (62 kB)
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Emil Schenk 2002
Prijímacia budova
© Addams 26. X. 2003-16:43:11

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 25-VII-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 12-X-2004
(143768.htm)