Železničná stanica/Railway station
Plaveč

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Staničná budova - pohľad od severozápadu
Staničná budova - pohľad od severozápadu
(©  Martin ROTTMANN 9. XI. 2002/8:29 hod.)

Obdobie výluk skončilo - štartujeme!
CEZ PLAVEČ VEDIE ŽELEZNIČNÁ SPOJNICA BALTICKÝCH PRÍSTAVOV S JADRANOM

Dana SCHWARTZOVÁ

Územie, na ktorom sa nachádza obec Plaveč, bolo kráľovským revírom. Už v 2. polovici 13. storočia bol postavený hrad, ktorý slúžil ako pohraničná pevnosť proti vpádu Tatárov. Samotná obec vznikla následne usadením strážnych hliadok plavcov, ktorí pochádzali z Poľska. Žel. úsek Prešov - Plaveč je časťou severojužného koridoru, ktorý spája cez naše územie baltické prístavy s Jadranským mororm. Prvé elektrické rušne sa na tejto trati len prednedávnom v roku 1997.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 22/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. XI. 2002)

Najviac cestujú žiaci
SOP POPRAD-TATRY MÁ V PLAVČI IBA TROCH POKLADNÍKOV

Lívia CHALÁKOVÁ

Hraničný priechod Plaveč - Muszyna je jeden z troch priechodov medzi Slovenskom a Poľskom, ktorý je otvorený pre nákladnú i osobnú prepravu. Patrí do obvodu Strediska osobnej prepravy (SOP) Poprad-Tatry, ktoré zastrešuje územie od Popradu po Plaveč vrátane štátnej hranice, celé Tatry a na hl. ťahu územie od Vydrníka po Štrbu.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 22/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. XI. 2002)

Preclievaniu niektorých zásielok bráni chýbajúca rampa
V REKONŠTRUOVANEJ BUDOVE ŽST. PLAVEČ MÁ SÍDLO AJ SNP

Lívia CHALÁKOVÁ

Rozlohou malá žst. Plaveč je jedným z hran. priechodov so susedným Poľskom. V zrekonštruovanej budove žst. majú svoje pracoviská aj zamestnanci strediska nákl. prepravy (SNP). Krachujúce podniky v regióne východného Slovenska sa podpísali aj pod zníženie objemu vývozu, dnes je plavečská stanica zameraná najmä na činnosti súvisiace s prechodom zásielok št. hranicou Plaveč - Muszyna.

Staničná budova - pohľad od severovýchodu    Staničná budova - pohľad od severovýchodu
(©  Martin ROTTMANN 9. XI. 2002/8:25 hod.)
Staničná budova - pohľad od juhozápadu    Staničná budova - pohľad od juhozápadu
(©  Martin ROTTMANN 9. XI. 2002/8:31 hod.)
Staničná budova - časť pre cestujúcich - pohľad od severu    Staničná budova - časť pre cestujúcich - pohľad od severu
(©  Martin ROTTMANN 9. XI. 2002/8:52 hod.)

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 22/2002 časopisu Ž-Semafor z 20. XI. 2002)


Strana vytvorená / Site created : 03-XII-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 03-XII-2002
(  143909.htm )