Železničná zastávka / Railway Stop
Bratislava-Slovany

18. X. 2007 - Dávnejšie zamýšľané obnovenie osobnej dopravy bude pravdepodobne realizované až od marca 2008, kedy je plánované spustenie inovovanej verzie Bratislavskej integrovanej dopravy.
Technický stav zastávky je po rekonštrukcii vo februári 1999 dosť dobrý (informácie na Wikipédii "nachádza sa tu totiž len (rozbité) nástupište" nie sú pravdivé) - osadených tu je 147 + 2 betónových panelov rozmerov cca 120 x 170 cm, z ktorých cca 10 ks prasknutých, čo však neznižuje ich účel využitia.
"Životnosť" zastávky - aspoň na zemskom povrchu - je však už asi spočítaná, pretože v období rokov cca 2010 - 2015 bude vybudovaná "staronová" trať Predmestie - Filiálka - Nivy - Petržalka, avšak takmer celá bude vedená pod zemským povrchom.

15 -> 802 kB (PA180050)   15,6 -> 802 kB (PA180051)   15 -> 755 kB (PA180056)   14,5 -> 766 kB (PA180058)
Pohľad od juhozápadného konca
Addams 18. X. 2007)
  Pohľad od stredu nástupišťa na jeho severovýchodnú polovicu
Addams 18. X. 2007)
  Pohľad na severovýchodný koniec
Addams 18. X. 2007)
  Pohľad od severovýchodného konca
Addams 18. X. 2007)

25. IX. 2001 - Od 30. IX. 2001 je predpokladané obnovenie osobnej dopravy na trati Bratislava predmestie - Bratislava filiálka ako náhrada linky č. 53 MHD DPB , ktorej trasa bude prerušená dočasným uzatvorením mostu nad západným zhlavím žst. Bratislava-Vajnory v súvislosti prestavou cestnej siete v dotknutej oblasti. (neoverené)
Since 30. IX. 2001 passenger transportation reopening on line Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. (unoficially)

( Martin ROTTMANN )

Železničná zastávka Bratislava-Slovany
Addams február 1999)

- jej pozostatky sa nachádzajú na križovatke Kukučínovej a Riazanskej ulice na bývalej trati - dnes už len vlečke Bratislava predmestie - Bratislava filiálka

Rekonštrukcia zastávky a trate
Stop and line reconstruction
(12 x foto / photo : © Emil Schenk 2001-IX-10/12:09)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.
 • Železničný uzol Bratislava
 • Žel. st. Bratislava hlavná stanica
 • Žel. st. Bratislava-Petržalka
 • Žel. st. Bratislava-Nové Mesto
 • Bratislava

 • Späť na " Železničný uzol Bratislava "  
  Strana vytvorená / Site created : 06-XI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 11-XI-2007
  (145367s.htm)