¨ETR 310
ICS

ETR 401

ETR 450

ETR 460/480

ETR 470
Cisalpino

ETR 480 AP
Penduloso

ETR 490
Alaris

ETR 500

ETR 650

ETR 680

Logo

ETR 490 Alaris

© RENFE

AVE S 104

Riadiaci vozeň Alaris                 © RENFEALARIS je názov pre nový produkt, ktorý je nasadený RENFE od 16. februára 1999 na trati Madrid - Albacete - Xátiva - Valencia . Mapa tratí používaných vlakmi AlarisDenne premáva šesť jednotiek ALARIS v každom smere, pri čom vždy dve jednotky premáva ďalej do Gandíe príp. Castellónu ( pozri cestovný poriadok: do 11. XII. 2004 , aktuálny ). Pre trať Madrid - Valencia potrebuje ALARIS cca. tri hodiny a tridsať minút. Na tejto trati jazdia naďalej ešte vlaky IC (rad 448).

Ako už pri vlakoch AVE a EUROMED , je tiež pomenovanie pri ALARIS-e nezvyčajný: človek pomaly sa lúčiaci vzdialený od technicko - železničnej terminológie a trochy nápaditosti, napr. ako TGV , ICE , IC/EC, Regionalexpress atď. a dali produktom názvy, nepochádzajúce zo železničného sveta ( pozri tiež: Cisalpino ).

RENFE vysvetľujú tieto názvy takto: "ALARIS je jednoducho vysloviteľný názov, človeka spojený s lietaním, niečo s dynamikou, rýchlosťou a ľahkosťou. Súčasne spája človeka s touto exkluzivitou a hodnovernosťou".

Služby na palube a už v stanici zodpovedajú tejto exkluzivite a sú porovnateľné s vlakmi AVE a EUROMED .

Technické údaje ETR 490 Alaris

počet súprav 10
počet vozňov v súprave 3
priemerná záťaž na os 14,6 t
kapacita sedadiel 160+2 pre telesne postihnutích
max. rýchlosť 220 km/h
trakčné napätie = 3 kV
trvalý výkon 2 MW
ťažná sila na obvode hnacích kolies 130 kN
celková hmotnosť 152 t
šírka skrine 2,92 m
celková dĺžka 81,2 m
rozchod 1668 mm
výroba ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Taliansko

AVE S-104
Reagujúc na požiadavky v tendri RENFE vypísanom v r. 2000, experti ALSTOMu rozhodli, že PENDOLINO môýe byť adaptované a ponúknuť dokonalé riešenie. S obmedzením na jeho počet 237 miest v 4 vozňoch a nárast jeho spotreby energie na 18 kW/t, dizajnéri ALSTOMu dosiahli vo vyššej kategórii limit radu PENDOLINO.
28. mája 2001 bol podpísaný kontrakt na dodávku 20 regionálnych VR vlakov, známych ako S-104 a ich údržba na obdobie 14 rokov. Prvý vlak bol dodaný do dielní RENFE v Tolede vo februári 2003, neskôr než bol pôvodný dátum na požiadavke zákazníka, avšak za účelom vybaviť ho pre novú celoeuópsku signalizačnú normu zameranú na štandardizáciu prevádzky vlakov. Technologicky pokrokový S-104 pre Španielsko je prvý vlak v Európe vybavený pre ERTMS úrovne 1 a pripravený na rozšírenie kompaktibility na ERTMS úrovne 2.
Dodatočná objednávka, 100% pre ALSTOM , nasledovala v máji 2004 na dodávku a údržbu ďalších 30 vlakov toho istého typu. Skúšobné jazdy vlakov z prvej objednávky boli ukončené v júni 2004 a komerčná prevádzka RENFE začala v septembri 2004.

V prevádzke pri rýchlostiach 250-270 km/h, nové špeciálne prispôsobené regionálne vlaky jazdia takmer tak rýchlo ako španielske vlaky veľmi vysokej rýchlosti AVE, s ktorými sa "delia" o infraštruktúru, ale majú len polovicu jeho dĺžky a vyžadujú polovicu energie, tak optimalizujú prevádzkové náklady.

Vlaky AVE radu S 104 sú takmer totožné s radom ETR 490 Alaris avšak s 2 vloženými vozňami a bežným rozchodom 1435 mm. Používané sú od 2. I. 2005 na trati AVE Madrid - Puertollano ako komerčná skupina vlakov AV (Alta Velocidad - ex Lanzadera) , kde nahradili rad S 100 .

Odkazy/Links: Zdroje/Sources:

¨ETR 310
ICS

ETR 401

ETR 450

ETR 460/480

ETR 470
Cisalpino

ETR 480 AP
Penduloso

ETR 490
Alaris

ETR 500

ETR 650

ETR 680

( etr490.htm )