Fotografie ICE 3 - interiér

ICE 3 (rad 403 a 406)

Pohľad na predné stanovište rušňovodiča súpravy ICE 3 Trainset's driver cab view (19 kB)   Pohľad na predné stanovište rušňovodiča ICE 3 driver front cab view
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:15
Oddiel 1. triedy ICE 3 1st class compartment (17 kB)   Oddiel 1. triedy ICE 3 1st class compartment
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:19
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Veľkopriestorový oddiel 1. triedy ICE 3 1st class great zone compartment (22 kB)   Veľkopriestorový oddiel 1. triedy ICE 3 1st class great zone compartment
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:20
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Veľkopriestorový oddiel 1. triedy s video-monitormi ICE 3 1st class great zone compartment with video-screens (22 kB)   Veľkopriestorový oddiel 1. triedy s video-monitormi ICE 3 1st class great zone compartment with video-screens
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:21
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Displej pri dverách každého vozňa plní aj funkciu tachometra. © 20040924-07:30:47 Martin ROTTMANN   Displej pri dverách každého vozňa plní aj funkciu tachometra
Display at each car doors is each tachometer
© Martin ROTTMANN 24. IX. 2004/07:30:47 (Frankfurt/M -> Köln)
Reštauračný vozeň ICE 3 dinning car (18 kB)   Reštauračný vozeň ICE 3 dinning car
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:23
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Detský oddiel ICE 3 child compartment (18 kB)   Detský oddiel ICE 3 child compartment
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:25
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Veľkopriestorový oddiel 2. triedy ICE 3 2nd class great zone compartment (22 kB)   Veľkopriestorový oddiel 2. triedy ICE 3 2nd class great zone compartment
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 11:26
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
Pohľad na zadné stanovište rušňovodiča súpravy ICE 3 Trainset's driver rear cab view (18 kB)   Pohľad na zadné stanovište rušňovodiča ICE 3 driver rear cab view
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 12:04
Audiopanel súpravy ICE 3 Trainset audiopanel (21 kB)   Audiopanel ICE 3 audiopanel
© Martin ROTTMANN 23. VIII. 2000 12:07

Ďalšie obrázky ICE 3


Späť na Fotografie ICE 3 Strana vytvorená/Site created: 30-XI-2004
Posledná aktualizácia/Last update: 30-XI-2004
(
http://www.rail.sk/ice/3g01.htm )