ICE 3

ICE 3 (rad 403 a 406)

Začína súboj s vetrom

Tretia generácia ICE

RASTISLAV GAŠPAROVIČ

Od roku 1903, keď vyšiel z dielní nemeckého AEG dieselový rušeň, ktorý dosiahol svetový rekord rýchlosťou 210,2 km/hod. a potom roky “pendloval” pod názvom Lietajúci Hamburčan, už uplynulo takmer 100 rokov. O tom, že cestujúci malí rýchlosť radi už vtedy - hlavne ak ju sprevádzal príslušný komfort - svedčí fakt, že vlak bol vypredaný na dlhé týždne dopredu.
V dnešnej dobe sa začal pohon na cestujúcich pomocou vyspelej techno­lógie vlakmi ICE, čo je skratka Inter City Expres, už v roku 1991, a zatiaľ vrcholí vývojom súpravy ICE 3, ktorá môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 330 km/hod. Až do jej predstavenia v roku 2000, používala nemecká želez­nice slogan: Všetci hovoria o počasí, iba my nie..., ktorým v podstate pouka­zovala na svoje bezpečné služby aj pri vrtochoch počasia. Iba do roku 2000 preto, Jeho právo počasie sa postavilo do cesty modernizácii a kontrolný úrad DB stanovil limit na prepravu na 200 km/hod. To aj napriek tomu, že špe­ciálna vysokorýchlostná trať medzi Kolínom a Frankfurtom dovoľuje rýchlosť 300 km/hod. a výrobca ICE 3, konzorcium ADtranz a Siemens, deklarovali maxi­málnu rýchlosť ešte o 30 km vyššiu.
V čom je leda problém? Iba vo vetre, ktorý sa pri rýchlosti 80 km za hodinu považuje pre ICE 3 za kritický alebo aj v niečom inom? Veď už v šesťdesia­tych rokoch jazdil prvý Shinkansen Expres po Japonsku rýchlosťou 210 km/hod. a od roku 1981 známy a pre Nemcov konkurenčný TGV z Lyonu do Paríža bravo rýchlosťou až 260 km/hod. Potvrdzuje sa, že jazdiť iba rýchlo nie je ťažké, ale rýchlo a bezpečne, to je už zložitejšie. Už 1. mája 1988 dosiahol experimentálny vlak ICE/V medzi mestami Fulda a Würzburg svetový rýchlostný rekord 406,9 km/hod., ktorý si však Francúzi v roku 1990 získali nazad týra, že dosiahli rýchlosť 515,3 km/hod.

Bezpečnosť verzus rýchlosť

Ukazuje sa, že pri klasickej koľajovej doprave je “rozumná" cestovná rých­losť okolo 250 km/hod. Od tejto rých­losti smerom nahor začína bezpečnosť jazdy neobvykle citlivo ovplyvňovať to, čo do tejto hranice pôsobí iba prie­merne. Ide o súhrn vplyvu štrkovo­kamenného podložia, podvalov, koľaj­níc, primárneho i sekundárneho pero­vania vlaku a najnovšie aj bočného vetra. Vibrácie a chvenie sa pokúšali konštruktéri riešiť pogumovaním kolies, avšak po katastrofe pri Eschede v roku 1998, ktorú spôsobilo prasknu­tie takejto ,,pneumatiky", s experimen­tovaním rýchlo prestali. Ako čiastočná náhrada holi pri ICE 2 zaradené vzdu­chové tlmiče, podľa kritikou aj tak neskoro, Jeho hlavný rival, francúzsky TGV, zaviedol pneumatické perovanie oveľa skôr. Aj pri štarte ICE 3 vraj nemeckí konštruktéri zaspali, keď odstránili klasickú lokomotívu z čela súpravy, hoci to Japonci urobili už dávno pred nimi. Namiesto nej, res­pektíve nich, pretože pri týchto súpra­vách sú hnacie agregáty na oboch kon­coch, zaviedli systém rozložených motorov umiestnených pod dlážkou vagónov. V prípade ICE 3 poháňajú 16 z 32 náprav. Výhodou je, že priestor pre cestujúcich sa začína hneď za kabí­nou strojvodcu, a tak sa do ICE 3 dlhého 200 metrov zmesti až 415 ces­tujúcich, čo je o desať percent viac, ako pri vlakoch s koncovými rušňami. Takéto riešenie, spojené s využitím nových technológií - plasty a ľahké kovy - podstatne znižuje hmotnosť súpravy; až pod hranicu jednej tony za cestujúceho, alebo ako sa v tejto bran­dži hovorí, na jedno sedadlo. Pri ICE 3 je to 990 kilogramov, no šéf projektu Heinz Kurz vidí dlhodobý ciel znížiť túto hodnota na 800 kilogramov, čo už konkurencia TGV pri súpravách s dvojpodlažnými vagónmi dosiahla, na veľké sklamanie Nemcov.
A tu, keďže súpravy sú čoraz ľahšie, vstupuje do hry príroda a jej bočný nárazový vietor. Pri vlakoch, ktoré ťahá vpredu klasická lokomotíva s hmotnosťou 80 ton, odborníci problém ani nebezpečenstvo nevidia. Horšie je to so súpravami s rozloženým pohonom, keď koncová jednotka váži iba 56 ton. Toto nebezpečenstvo ako prví spozorovali Japonci, pretože ich krajina je často “navštevovaná" prekvapivými taj­fúnmi. Aj keď Shinkansen zatiaľ pre­máva bezpečne, Japonsko zazname­nalo v dejinách svojej železničnej pre­pravy až 29 ťažkých nehôd, keď boli vlaky alebo ich častí jednoducho sfúk­nuté z koľajníc. Z tejto skúsenosti vyvodili japonskí konštruktéri, ako prví na svete, racionálne opatrenia. Prvým z nich je, že sa maximálne venovali aerodynamike lokomotívy, ktorá pri exprese Shinkansen 700 pri­pomína kačací zobák “pritláčajúci" hnaciu súpravu ku koľajniciam. Dru­hým krokom bolo nainštalovanie svetovo ojedinelého varovného systému, ktorý varuje pred zemetrasením, lejakmi a vetrom.
Nemci takéto kroky opomenuli, a tak kvôli zníženiu rizika obmedzil kon­trolný úrad nemeckých železníc maxi­málnu rýchlosť až dovtedy, kým želez­nice neurobí presvedčivé opatrenia. Do oficiálneho sprevádzkovania ICE 3 v roku 2002 na trati Frankfurt - Kolín by mali byť aj zrealizované. Inak nebude rýchlosť tohoto supervlaku povolená. Alternatívy sú dve - buď sa postaví popri trati vzduchovo polopriepustná protiveterná bariéra, alebo sa nainšta­luje varovací systém ako v Japonsku. Prvá alternatíva je síce archaická, no na veľké počudovanie sa na jej stranu pri­kláňajú experti. Tí chápu, že to bude stáť veľa peňazí, aj to, že budú protes­tovať ochrancovia prírody, no vedia aj to, že na tomto systéme nemá čo zlyhať! A právo toho zlyhania sa boja všetci.

Hospodárske noviny

Ďalšie obrázky ICE 3


Späť na Fotografie ICE 3 Strana vytvorená/Site created: 28-VIII-2008
Posledná aktualizácia/Last update: 15-VIII-2008
(
http://www.rail.sk/ice/3hn.htm )