ICE 2 (rad 402, 805, 806, 807 a 808)

ICE 2 (rad 402, 805, 806, 807 a 808)

27.X.1998 Köln Hbf - ICE 2 č. 943 odchádza - predný pohľad  

27.X.1998 - ICE 2 č. 943 odchádza - predný pohľad
October 27th, 1998 - departure of ICE 2 No. 943 - front view
( © Addams , Köln Hbf )

27.X.1998 Köln Hbf - ICE 2 č. 943 odchádza - zadný pohľad  

27.X.1998 - ICE 2 č. 943 odchádza - zadný pohľad
October 27th, 1998 - departure of ICE 2 No. 943 - back view
( © Addams , KölnHbf )

Foto onedlho ...
Photo Next ...
 

__.X.2001 - ICE 2 (402014)
October __th, 2001 - ICE 2 (402014)
( © Addams , Köln Hbf )

Foto onedlho ...
Photo Next ...
 

ICE 2 (2x)
( © Addams , München Hbf - 27. IX. 2002-13:24 hod.)

Ďalšie obrázky ICE 2


Strana vytvorená: 20-II-1999
Posledná aktualizácia: 10-VIII-2007
Späť na ICE 2 ( http://www.rail.sk/ice/ice2-03.htm )