Transrapid

Kliknutím zväčši obrázok
Transrapid 08
© MVP

Projekty
Odkazy

Transrapid - je vozidlom demonštrujúcim železničný dopravný systém 21. storočia. Je výsledkom dlhoročného vývoja (od r. 1934 kedy si technológiu patentoval Hermann Kemper) spoločnosti Transrapid International , združenia zahŕňajúceho Siemens a ThyssenKrupp, predávajúceho a projektujúceho Transrapid. Do 28. XII. 2003 premával len na skúšobnom okruhu pri Testovacom stredisku Emsland (TVE) MVP (Versuchs- und Planungsgesellschaft für Magnetbahnsysteme m.b.H.) v mestečku Lathen na severozápade Nemecka (trať 395 DB). Ešte v roku 2002 bola však skúšobná neverejná, a od 1. II. 2003 aj skúšobná verejná prevádzka na trati medzi čínskym mestom Šanghaj a jeho 46 km vzdialeným letiskom Pudong . Od 1. I. 2004 je tu úplná verejná prevádzka. Prevádzková rýchlosť na tejto trati je 430 km/h. V prípade osvedčenia sa tohoto dopravného systému bola zvažovaná výstavba podstatne dlhšej trate (cca 1300 km) Peking - Šanghaj. Ďalším rozpracovaným projektom je Metrorapid v Severnom Porýní-Westfálsku (Düsseldorf - Duisburg) a obdobné projekty ako v Šanghaji: Mníchov mesto - letisko, Frankfurt/M. mesto - letisko, Berlín mesto - letisko Brandenburg ako aj na ďaľších miestach USA, Ázie a Austrálie. Pred pár rokmi bol zvažovaný projekt trate Hamburg - Berlín avšak jeho vývoj bol zastavený.
K TVE je najvhodnejší prístup zo Slovenska cez Viedenskú zapadnú stanicu ( Wien Westbahnhof ) , odkiaľ premáva denne o 19:50 h EuroNight 490 Hans Albers do Hamburgu (v úseku Passau - Hamburg/Düsseldorf je povinne miestenkový), z kt. je potrebné vystúpiť v žst. Hannover Hbf , odtiaľ ďalej prípojovým vlakom IC do Amsterdamu, z kt. je potrebné vystúpiť v žst. Rheine, odkiaľ premávajú v hodinových intervaloch vlaky RegionalExpress (RE) cez Lathen do Emdenu.
Od žst. Lathen je najvhodnejšie ísť východným smerom po ceste L 53, pretínajúcej južné zhlavie stanice, ktorá vedie cca po 1 km popod diaľnicu B 70, a po ďalších cca 600 m popod trať Transrapidu, odtiaľ je cca 400 m na sever ústredie TVE . Rýchlejším krokom táto trasa trvá cca 30 min.
Do novembra 2002 boli však všetky propagačné jazdy (18 EUR/osoba - pôvodne 21 EUR) zrušené z dôvodu testovania softwaru pre Šanghaj . Od apríla 2004 návštevníci môžu opäť magneticky nadľahčovaní na 31,5 km dlhej testovacej trati v Transrapide 08! Rezervácie pre cestujúcich sú prijímané od 1. marca 2004 na tel. č.: +49 - 18 05 - 22 45 46 (0,061 Euro/30 sek. z Nemecka) alebo prostredníctvom e-mailu: tve@transrapid.de . [viac informácií]
V informačnom centre (otváracie hodiny nájdeš tu ) je však možné zakúpiť rôzne propagačné predmety, napr. kľúčenka (asi 2,5 EUR), šiltovka (8 EUR), VHS-kazeta (8 EUR), CD-ROM (13 EUR - vlastním), DVD (10 EUR - vlastním), ...

( spracoval: Addams ; niektoré informácie podľa: MVP )

video: Extreme Engineering: Transrapid Maglev Train

Šanghaj - 1 milión cestujúcich už cestovalo Transrapidom
Transrapid pokračuje na jeho (magnetickej) vlne vzostupného úspechu v Šanghaji. 3. júla 2004 SMTDC privítala jej miliónteho cestujúceho: pri príležitosti tejto významnej udalosti dostal Yl Jihua z Guangzhou od SONG Xioajuna (prezidenta SMTDC) certifikát a model Transrapidu.

Na prvej komerčnej trati Transrapidu v Šanghaji na svete začala bežná prevádzka
- 29. XII. 2003. Toto znamená medzinárodný prelom pre nový revolčný železničný systém "made in Germany".
Od jeho prvej jazdy 31. XII. 2002 sa už státisíce cestujúcich tešilo z rýchlosti 430 km/h zo stanice Long Yang Road na letisko Pudong a späť.

Transrapid v Šanghaji vytvoril nový svetový rekord 501 km/h (311 mph)
12. novembra 2003 bol v rámci schvaľovacej fázy Transrapidu v Šanghaji vytvorený 5-článkovou súpravou svetový rekord komerčných Maglev-systémov dosiahnutím maximálnej rýchlosti 501 km/h (311 mph) na 30 km dlhej trati medzi stanicou Long Yang a medzinárodným letiskom Pudong . Ďalšie vozidlo prešlo rýchlosťou 430 km/h po vedľajšej koľaji.
Transrapid v Šanghaji, s projektovanou rýchlosťou cez 500 km/h (310 mph) a štandardnou prevádzkovou rýchlosťou 430 km/h (267 mph), je najrýchlejším železničným systémom na svete v komerčnej prevádzke.

Exhibície a konferencie so spoluúčasťou Transrapid International:

www.ila-berlin.de ILA - International Aerospace Exhibition and Conferences (10.-16.05.04), Berlin
www.ila-berlin.de
 
www.innotrans.de InnoTrans (21.-24.09.04), Berlin (25., 26.09.04 - dni otvorených dverí)
www.innotrans.de

Projekty

Technológia Maglev zaujala síce viacero krajín po celom svete, avšak pre vysoké náklady na výstavbu tratí je ťažké presadiť realizáciu ich výstavby. Patria medzi ne:

Berlín - Hamburg

O výstavbe trate sa uvažovalo už od r. 1990, avšak uprednostnená bola rekonštrukcia štandardnej trate pre vlaky ICT .

Šanghaj - predĺženie
Súčasná trať z medzinárodného letiska Pudong po stanicu Long Yang Road neďaleko centra mesta má byť predĺžená až na vnútroštátne letisko na opačnej strane mesta.

Mníchov
Nádejne vyzeral projekt 37 km dlhej "letiskovej trate" (obdobnej ako v Šanghaji), avšak predchádzajúce negatívne stanoviská bavorskej vlády reprezentovanej stranou CSU a vysoký vzostup ceny výstavby z 1,85 mld. EUR na sumu presahujúcu 3 mld. vyústil 27.3.2008 do zastavenia projektu spolkovou vládou.

Arabský poloostrov a okolité krajiny
Uvaže sa o výstavbe tratí medzi Katarom a Bahrajnom a iránskymi mestami Teherán a Mašad.

Holandsko
Uvažuje sa výstavbe trate na náklady výhradne súkromných investorov.

V období r. 1997 - 2000 Transrapid International skúmal možnosti systému Maglev Transrapid ako zvažovaného systému vysokorýchlostnej dopravy cestujúcich (príp. čiastočne aj tovaru) v strednej a východnej Európe projektovými štúdiami (fázy I - III). Štúdie boli financované s podporou EÚ (Výbor pre dopravu Európskej komisie).
Nezávislá konzultačná spoločnosť pre dopravu (Kessel+Partner Freiburg, SRN) vykonala prognózy súhrnných dopravných požiadaviek s výhľadom do r. 2015, s ohľadom na počet cestujúcich (resp. množstva tovaru), ktorí podľa predpokladov budú používať Transrapid na stanovených transeurópskych dopravných koridoroch.
Hlavné body štúdií (cestovné časy, prognózy cestujúcich, investičné náklady, atď.) sú zhrnuté na nasledujúcich stranách .

Možnosti systému Maglev Transrapid v strednej a východnej Európe

( transrapid.de )

Vlak bez kolies a prevodov
Transrapid je dopravným prostriedkom novej generácie

Ing. Milan KLUBAL, Ž-Semafor 2003/01/27 - Konštrukcia Transrapidu naozaj predstavuje dopravný prostriedok novej generácie. Princíp tzv. "lineárneho motora" je netradičným riešením. Vlak sa pohybuje na vzduchovom "vankúši" nad konštrukciou, ktorá predstavuje stator motora a vlaková súprava jeho rotor. Aby bolo pôsobenie síl efektívne, treba dodržať tolerancie polohy a rozmerov. Odstup magneticky aktívnych častí je 10 mm a medzera medzi vlakom a dráhou 200 mm.
Treba si uvedomiť, že vlak má iba vodiace a nosné magnety, žiadne kolesá a prevody. Napájané je statorové vinutie, a to tak, že pri štarte, jazde do stúpania a zrýchlení je dodávka energie vyššia ako pri klesaní a brzdení. Dráha Transrapidu sa montuje zo železobetónových segmentov dĺžky približne 3 m, čo dovoľuje zložiť presne celú trať.

Presne nastavené elektromagnety
rozmiestnené pozdĺž celého vozidla po obidvoch stranách poháňajú vozidlo nad dopravnou cestou. Vodiace magnety udržiavajú presnú stopu vozidla. Vozidlo je uvádzané do pohybu alebo brzdené pomocou lineárneho indukčného motora s dlhým statorom, čo nie je nič iného ako synchrónny trojfázový motor rozvinutý do roviny. Princíp pôsobenia je rovnaký ako u indukčných motorov. Na rotorové vodiče pôsobia sily, vplyvom ktorých sa vozidlo dá do pohybu. Smer pohybu vozidla vpred je riadený pomocou elektrických meničov, ktoré plynulo regulujú veľkosť a frekvenciu trojfázového prúdu. Brzdenie sa dosahuje zmenou polarity a energiu pri brzdení je možné rekuperovať.
Výhybky sú riešené ako dvoj- alebo trojcestné. Tvorené sú špeciálnymi oceľovými nosníkmi, ktorých polohu je možné meniť elektrickými prestavníkmi. Dĺžka výhybky pre rýchlosť do odbočky 100 km/hod je 78 m a pre rýchlosť 200 km/hod je to 149 m. Potrebný čas na prestavenie polohy výmeny je 20 sekúnd. V priamom smere je možné cez výhybky jazdiť plnou traťovou rýchlosťou.
Vozidlo Transrapidu je možné zostavovať do sekcií. Každá sekcia môže mať až 90 miest na sedenie. Pri vysokých prepravných nárokoch je možné zostaviť súpravu až z desiatich sekcií (2 predné + 8 vložených). V štúdiách na využitie Transrapidu sa uvažuje aj s využitím tohto technického prostriedku pri preprave tovaru.
Aj keď sme zatiaľ odkázaní len na firemné informácie a informácie na internetových stránkach, nemôžeme pochybovať, že v súčasnosti je to na zemi najrýchlejší ( neviem - neviem - pozn. Addams ) dopravný prostriedok, ktorý cestujúcim ponúka maximálny komfort. Pri rýchlosti do 500 km/h je Transrapid na vzdialenosť do 800 km schopný konkurovať leteckej doprave.
Transrapid je tiež šetrný k svojmu okoliu. Neobťažuje ho exhalátmi ani nadmerným hlukom. Pri rýchlosti do 200 km/h spôsobuje hluk o hodnote 73 dB. Mestská rýchlodráha idúca maximálnou rýchlosťou 80 km/h však 80 dB. Pri zvýšení rýchlosti na 300 km/h sa úroveň hluku zvýši len mierne. Boli namerané hodnoty okolo 80dB, zatiaľ čo súprava ICE spôsobí hluk okolo 90 dB. Transrapid idúci rýchlosťou 400 km/h produkuje hluk približne 89 dB.
Oproti lietadlu má výhodu, že i pri vysokej rýchlosti, ktorú súprava dosahuje, nie je nutné sa pripútať. Oproti klasickým súpravám ICE (EC) má kratšiu zábrzdnú vzdialenosť. Po ujdení vzdialenosti 5 km dosiahne súprava už rýchlosť 300 km/h. Trať Transrapidu je vedená mimoúrovňovo a súprava sa preto nemôže dostať do kolízie s iným dopravným prostriedkom.
Tiež z hľadiska potrebných plôch je Transrapid výhodnejší ako klasická železnica. Pri rýchlosti 300 km/h postačuje pre Transrapid polomer len 2500 m a prekonávať môže stúpanie až 10 %. Spočiatku sa ľudia obávali, že v okolí trate a vo vlastnom dopravnom prostriedku neúmerne vzrastie magnetické pole. Podľa meraní výrobcov však pole v súprave a v blízkosti trate nepresiahne hodnotu 100 T (Tesla), zatiaľ čo pole farebného televízora vytvára 500 T.
Investičné náklady na výstavbu trate sú porovnateľné s nákladmi na vysokorýchlostné trate, tie sa pohybujú v rozmedzí od 17 do 24 mil. eur na 1 km (trať Kolín n/Rýnom – Frankfurt 24 mil. eur/km). Energetické nároky vyjadrené vo Wh na jedno sedadlo a ubehnutý kilometer sú u Transrapidu nižšie, a to v závislosti na rýchlosti. Pri rýchlosti 200 km/h je to u vlakov ICE 29 Wh, u Transrapidu 22 Wh. Pri rýchlosti 300 km/h je to u vlakov ICE 51 Wh, u Transrapidu 34 Wh. Pri rýchlosti 400 km/h je to u Transrapidu 52 Wh.
Vzhľadom na to, že pri jazde Transrapidu nedochádza k dotyku plôch, sú náklady na údržbu vozidiel a jazdnej dráhy nižšie ako u klasickej železnice. Nosný systém je dimenzovaný s dostatočnou rezervou.
Tabuľka uvádza súhrnné údaje o práve otvorenej trati v Číne. Predpokladá sa, že nebude dlho jedinou traťou. Dokonca prenikli správy, že v krátkej budúcnosti by sa mal Transrapid v Číne rozšíriť o ďalšie stovky kilometrov. (žiaľ po opätovnom zamietnutí výstavby trate pre Transrapid Berlin - Hamburg nemeckým parlamentom aj čínska strana zamietla rozšírenie siete pre Transrapid - podpísala zmluvy na klasickú vysokorýchlostnú trať s pravdepodobnou prevádzkou "kríženca" TGV a Šinkansenu - pozn. Addams )

Technické údaje trate Tranrapidu v Šanghaji
Dĺžka trate 30 km dvojkoľajová
Prevádzková rýchlosť 430 km/hod
Čas jazdy Cca 7 minút
Minimálny časový sled vlakov 10 minút
Počet staníc 2
Flotila vozidiel Začiatkom roku 2003 z 3 vozidiel, každé s 5-vozňami (6 vozňov od 06/ 2004 )
Intenzita premávky
V roku 2005 10 mil. cestujúcich
V roku 2010 21mil. cestujúcich
V roku 2020 36 mil. cestujúcich

Fotografie:

tr08ani.gif
Transrapid 08
© MVP

Trať pre Transrapid 08 severne od cesty L 53
© Addams

Trať pre Transrapid 08 južne od cesty L 53
© Addams

Súprava Transrapid 08*
© Addams
       

Súprava Transrapid 08*
© Addams

Súprava Transrapid 08*
© Addams

Súprava Transrapid 08*
© Addams

Súprava Transrapid 08 v priestore pre nástup/výstup cestujúcich TVE
© Addams
       

Model súpravy Transrapid vo výstavnej miestnosti (Information Point) TVE
© Addams

Ústredie TVE
© Addams

Prístupové schodisko k nástupišťu Transrapid TVE
© Addams

Trať pre Transrapid 08 severne od TVE
© Addams
       

Transrapid 08*
© Addams

Model súpravy Transrapid 07 vo vitríne pred TVE
© Addams
Koncový vozeň súpravy Metrorapid 08 (6 -> 130 kB)
Koncový vozeň súpravy Metrorapid 08 v TVE *
© Addams 20040924-13:18:44

Transrapid 08
© Ing. Milan KLUBAL, Ž-Semafor 2003/01/27

* Veľká fotografia je dostupná len na Rail CD / Big photo is at Rail CD available only

Odkazy/Links:

 • Let vo výške nula
 • Správy z tlače o Transrapide
 • Ostro sledované vlaky s technológiou magnetického nadľahčovania v USA
 • transrapid.de
 • maglev.com - URL o Transrapide
 • transrapid-mvp.de - (zatiaľ) posledná URL o Transrapide, ktorú poznám (URL nefunčná - snáď len dočasne)
 • Maglev Board.net
 • trať Transrapidu v Šanghaji
 • California - Nevada Maglev-projekt
 • ThyssenKrupp Transrapid GmbH
 • Parlamentné fórum o Transrapide
 • Konzorcium Transrapid Holandsko
 • Transrapid International USA
 • Atlanta - Chattanooga Maglev-projekt
 • Baltimore - Washington Maglev-projekt
 • California Maglev-projekt
 • California - Nevada medzištátny Maglev-projekt
 • California - Nevada Super Speed Train
 • Pennsylvania Maglev-projekt 1 , 2
 • Transrapid International GmbH & Co. KG Beijing Representative Office

 • Strana vytvorená: 29-VIII-1999
  Posledná aktualizácia: 02-III-2010
  Späť na ICE ( http://www.rail.sk/ice/ice51.htm )