Elektrifikácia trate Čadca - Skalité - štátna hranica SR (Zwardoň)

Elektrifikácia a celková modernizácia 20-kilometrového jednokoľajného úseku Čadca - Skalité - Zwardoň súvisí s modernizáciou VI. európskeho koridoru pre medzinárodnú železničnú dopravu uspôsobenú na vyššie rýchlosti. Po dokončení elektrifikácie sa by sa mala zvýšiť najvyššia rýchlosť zo súčasných 60 km/h na 70-100 km/h.
Potrebné je vybudovať prípojku 22 kV s dĺžkou cca 10,5 km, meniareň v Skalitom, upraviť cca 21 mostov, 44 priepustov, križovatky vodovodov, priecestí, preložiek inžinierskych sietí, zabezpečovacích zariadení, atď. Stavba je náročná svojím rozsahom, polohou a časom.
V roku 1999 sa začali prvé predelektrifikačné úpravy, ktoré si vyžiadali asi 140 mil. Sk, v roku 2000 ďalších 600 mil. Sk.
K samotnej elektrifikacii trate sa pristúpi až v roku 2001, s temínom ukončenia do 12.2002. Celkové náklady by podľa plánu mali dosiahnuť 2,28 mld Sk. Hlavnými poddodávateľmi sú: TSS a.s. Bratislava, ELTRA s. s r.o. Košice, ADOTEL HEX a.s. Žilina, Stavoindustria a.s. Zvolen.

Elektrifikácia trate končí priamo na štátnej hranici,
foto Emil Schenk, 1999
Pohľad na žst. Zwardoň, foto Emil Schenk, 1999

Poliaci elektrifikovali trať z Krakova do Zwardoňa už v roku 1988.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť