Mosty na trati Hodonín (ČD) - Holíč

Prevádzka železnice z Hodonína, najskôr ako 1,87 km dlhá nákladná vlečka do hodonínskej továrne na tabak s pokračovaním aj na druhý breh starej Moravy, bola otvorená 17.1.1889. O dva roky sa na ňu v km 1,55 (dnes 1,91) napojila 4,26 km dlhá trať do Holíča, otvorená 16.6.1891.

Prestavba trate
Po vzniku ČSR bolo z prevádzkových dôvodov prikročené k prestavbe miestnej železnice Hodonín - Holíč na hlavnú trať II.rádu, ako náhradné spojenie so Slovenskom a pre odľahčenie stanice Břeclav.
Trať bola zoštátnená v roku 1924. Stavebné práce začali v roku 1928. Uskutočnila sa rekonštrukcia mnohých mostov, najväčší most cez novú Moravu bol postavený vedľa pôvodného úplne nanovo.
RČSD V Brne zadalo (VpŽP 19.5.1928) stavbu preložky v km 0,6 - 2,2. Stavba zahrňovala zemné práce - násypové pre zriadenie železničného telesa o približnom pohybe hmôt 60 000 m3, stavbu 2 cestných podjazdov, 2 priepustí, preloženie cesty a poľných ciest. Prestavba bola zadaná (VpŽP 12.9.1928) firme Inž.Jaromír Bandhauer, úr.civ.inž.stavebný, Praha XI, Jagelonská 25.
RČSD V Brne zadalo (VpŽP 8.8.1928) výstavbu muriva mostov cez rameno rieky Moravy v km 4,855 s priehradovou konštrukciou, mostovkou spodnou, svetlosti 31,50 m, inundačného mostu v km 4,929 svetlosti 13,10 m so železnou konštrukciou a mostovkou zapustenou, podjazdu v km 5,030 svetlosti kolo 5,0 m, šikmo 5,79 m, mostu cez rameno Moravy v km 5,105 svetlosti 31,50 m s priehradovou konštrukciou, mostovkou spodnou. Stavba muriva 4 mostov bola zadaná firme B.Fischmann a spol., podnikateľstvo stavieb v Brne-Židelnicích (VpŽP 17.10.1928).
RČSD V Brne zadalo (VpŽP 19.4.1930) zosilnenie 6 starších železných priehradových konštrukcii rozpätia po 33,0 m mostov v km 2,229, 3,014, 4,360, 4,855, 5,105 v celkovej hmotnosti 4606 q firme Novák a Jahn s.s., Firma pro stavbu strojů a mostov, Adamov (VpŽP 10.9.1930).
RČSD V Brne zadalo (VpŽP 1.11.1930) stavbu muriva mostov cez mestský odpad rieky Moravy v km 2,229 svetlosti 31,50 m s priehradovou železnou konštrukciou, mostovkou spodnou, cez rameno Moravy v km 3,469 svetlosti 20,0 m so železnou plnostennou konštrukciou, mostovkou spodnou a inundačný most v km 4,360 svetlosti 31,50 m s priehradovou železnou konštrukciou, mostovkou spodnou firme Inž.Jaroslav Jáchymek, podnikateľstvo stavieb, Brno (VpŽP 11.4.1931).
Prevádzka na preložke bola otvorená v auguste 1932.

Mosty počas 2.svetovej vojny
3.9.1944 bol v km 5,1 trate mínou poškodený železničný most, vedúci cez jedno rameno rieky Moravy. Na moste bol výbuchom jeden podval celkom roztrhnutý, 2 spojovacie železné ramená odtrhnuté a hlavný nosník ohnutý. Koľajnice neboli poškodené, lebo nálož bola položená zospodu. Ešte v ten istý deň bol most opravený.
Koncom 2.svetovej vojny bol zničený most cez rieku Moravu. Pri rekonštrukcii mosta sa s úspechom realizované premiestnenie výbuchom na dve častí prerazených konštrukcií z jedného mosta na druhý, kde boli potom definitívne opravené za premávky. Trať bola sprevádzkovaná až po obnove mosta cez novú Moravu v apríli 1946.

Výmena mosta v km 5,1
V roku 1992 sa na plnostennom moste s dolnou mostovkou v km 5,1 trate Hodonín - Holíč objavilo priebežné štrkové lôžko.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. II. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku