Mosty na trati Nemšová - Lednické Rovne

Stavba trate
Stavba 18,2 km dlhej železnice Nemšová - Lednické Rovne sa začala v marci 1910. Pri stavbe trate bolo postavených 43 mostov a priepustov. Trať bola otvorená a odovzdaná do užívania 25.10.1910.

Poškodenie trate koncom 2.svetovej vojny
8.4.1945 bola na trati následkom vojnových udalostí zastavená civilná doprava. V nasledujúci deň prišiel do žst. Lednické Rovne vlak s nemeckým personálom s úlohou vyradiť trať z činnosti. Okrem drobných poškodení trate bol zničený most cez Tovársky potok v Dúlove.

Otvorenie obnovnej prevádzky trate Vlársky Průsmyk - Lednické Rovne
Na trati bola obnovená doprava až po oprave poškodených objektov. 22.9.1945 sa v Lednických Rovniach uskutočnila slávnosť otvorenia prevádzky trate Vlársky Průsmyk - Nemšová - Lednické Rovne, za účasti množstva miestnych obyvateľov a žiactva štátnej ľudovej školy. Na slávnosti privítali aj Ing. Dolinka z RŠŽ Olomouc. Slávnostnú reč povedal poslanec Demokratickej strany J.Šabršula, ktorý vyzdvihol význam traťového spojenia Vlársky Průsmyk - Lednické Rovne.

Rekonštrukcia mostov v neskoršom období
V roku 1965 sa uskutočnila oprava a zosilnenie mosta v km 16.8 ponad rieku Ledničanka.

Pramene:


Strana vytvorená : 26. XI. 2010
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku