Mosty na trati Bratislava-Nové Mesto - Komárno

Železničná trať z Bratislavy do Komárna prechádza rovinatým územím. Preto jej stavba sa obišla bez väčších stavieb železničného spodku. Niekoľko malých mostov sa klenie len nad zavlažovacími kanálmi. Najväčšou stavbou bol 9 m vysoký most, ktorý prechádzal široké údolie dunajského ramena vo Vrakuni.
Pri vpáde maďarských vojst v roku 1919 boli zničené mosty v km 7.9/10 a 39.1/2.

Most cez Malý Dunaj vo Vrakuni
Železnica Bratislava-Nové Mesto - Komárno v km 7.887 prekonávala rozľahlé údolie dunajského ramena 9 m vysokým mostom, ktorý bol pôvodne vybudovaný z dreva. Most mal 15 otvorov a celková dĺžka premostenia medzi pobrežnými bárkami bola 168,60 m.
V roku 1919 bol most zničený maďarským vojskom. Hoci bol rýchlo obnovený, často ho ohrozoval oheň. Tak napríklad v roku 1920 zhorelo jeho 5 polí smerom od Bratislavy. Aby doprava bola obnovená, zriadené boli nové bárky a drevené nosníky čiastočne nahradené železným provizóriom. Po tejto obnove sa most skladal z 16 otvorov.
Riaditeľstvo ČSD Bratislava v roku 1924 zadalo stavbu nového mosta, hoci len s 3 otvormi, ktorý sa mal stať definitívnym. Prestavba mosta začala v roku 1924. Najskôr bola zadaná stavba 2 návodných pilierov a 2 pobrežných opier nového mosta firme Podnikateľství staveb, bratři Redlichové v Brne. Potom stavba 3 polí svetlosti 18,70+38,70+18,70 bola zadaná firme Akciová spol.pro stavbu strojů a mostů v Adamově. Prvé a tretie pole bolo rovnakej konštrukcie s plnostennými hlavnými nosníkmi s hornou mostovkou o rozpätí 19,90 m a približnej hmotnosti 2 x 30 = 60 t. V druhom poli bola položená nová konštrukcia s priehradovými konštrukciami hlavných nosníkov s mostovkou spodnou rozpätia 41,10 m, hmotnosti 107 t. Prestavba mosta skončila v roku 1925. Hmotnosť jeho všetkých 3 konštrukcií predstavovala 167 ton. Nová poloha mosta bola v km 7.914.
Most bol zničený po ústupe nemeckých vojsk koncom druhej svetovej vojny. Vzhľadom na skutočnosť, že trať Bratislava - Komárno slúžila ako jedna z dôležitých dopravných tepien pri zásobovaní Bratislavy potravinami, bolo obnovenie mosta prvoradou prioritou. Do jeho opravy sa zapojili ženijné jednotky česko-slovenskej armády 23.7.1945 a pracovali spolu s civilnými zamestnancami železníc.
Pretože v rieke ležala zrútená železná konštrukcia a zničené piliere nedovoľovali stavbu mosta v ose koľaje, jeho obnova sa najskôr uskutočnila stavbou provizória mimo osi dĺžky 180 m nerátajúc v to zemné násypy, ktoré bolo potrebné zriadiť práve z dôvodu stavby provizórneho mosta mimo osi. Pre splnenie tejto pomerne náročnej úlohy bola určená lehota 25.8.1945. Rýchlosť stavba však nesmela byť na úkor dôkladného zhotovenia, most mal vydržať najmenej 4 až 5 rokov, pokým nebude nahradený definitívnou mostnou konštrukciou. Vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase neboli pri opravách poškodených mostov k dispozícii žiadne oceľové provizóriá, uvažovalo sa o ich nahradení na začiatku rekonštrukčných prác mostnými provizóriami z klincovaných drevených nosníkov s rozpätím 10, neskôr 15 m. Postupne však železnice obdržali oceľové mostné provizória z Čiech, a tak sa drevené klincované nosníky použili iba na niekoľkých mostoch a jedným z nich bol aj most vo Vrakuni.
Práce na stavbe tohto mostného provizória sa dokončili včas a v požadovanej kvalite, čo dokázali zaťažkávacie skúšky. Stavebná skupina z Verekne potom odišla na Pohronie, kde na trati Čata - Šahy pracovala na obnove najskôr mosta cez Hron u Orosky a potom ďalších troch mostov menších rozmerov na tej istej trati v smere na Šahy.
Až neskôr bol vybudovaný nový oceľový most v jeho súčasnej podobe.

Most cez Malý Dunaj vo Vrakuni, foto Miroslav Kožuch, 29.5.2004

Pramene:


Strana vytvorená : 5. I. 2004
Strana aktualizovaná : 5. VII. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku