Mosty na trati Lučenec - Kalonda - Nógrádszakál (MÁV) - Malé Straciny - Veľký Krtíš

Mosty na trati Lučenec - Kalonda
Pri stavbe trate Lučenec - Aszód bolo postavených 221 mostov. Mosty dlhšie ako 8 m boli železné a kratšie ako 8 m drevené. Najdlhší most bol postavený cez rieku Ipeľ pri Rapovciach, v dĺžke 45 m. Priepusty s priemerom 1 m boli z betónu. Dokončovacie práce komplikovali na jar 1896 povodne, čo oneskorilo práce na rapovskom moste. Trať bola slávnostne otvorená 12.9.1896.
Počas 2. svetovej vojny boli mosty cez Ipeľ značne poškodené.

Mosty na trati Nógrádszakál (MÁV) - Malé Straciny
Preprava hnedého uhlia z oblasti Modrého Kameňa si vyžiadala stavbu trate Nógrádszakál (MÁV) - Malé Straciny. Úsek Bušince - Malé Straciny bol otvorený 1.5.1951, celá trať 12.9.1951. Na trati sa postavili 2 oceľové (ponad hraničnú rieku Ipeľ a ponad cestu Veľké Straciny - Malé Straciny) a 3 betónové mosty (v záplavovom území prieky Ipeľ, z ktorých boli 2 na maďarskej a jeden na slovenskej strane).

Mosty na trati Malé Straciny - Veľký Krtíš
Vznikom okresu Veľký Krtíš (1.10.1968), postupným rozvojom priemyslu a poľnohospodárskej výroby a stavbou ďalšej vetvy tranzitného plynovodu, vznikali vyššie nároky na dopravu, ktoré si vyžiadali predĺženie trate z Malých Stracín do Veľkého Krtíša. Stavbu trate v dĺžke 3,6 km, spoločne s novou stanicou vo Veľkom Krtíši, vykonali pracovníci košických Hutných stavieb nákladom 80 mil.Kčs. Pri žst. Malé Straciny bol postavený nový železobetónový most schémy 16,5 + 15 + 16,5 m. Po viac ako 4 rokoch práce sa slávnostné otvorenie trate uskutočnilo 27.2.1978 za prítomnosti ministra dopravy ČSSR Vladimíra Blažeka, ministra financií SSR Františka Mišeje a ďalších hostí.

Prameň:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku