Mosty na trati Plešivec - Muráň

Stavba trate
So stavbou trate sa začalo v druhej polovici marca 1893, keď sa začal stavať násyp a most ponad rieku Štítnik. Prvý nákladný vlak prišiel do Jelšavy 19.8.1893. Úsek do Revúcej bol otvorený 6.9.1893 a skúšobná jazda prvého vlaku do Muráňa bola 21.11.1893. Spolu na trati bolo postavených 16 mostov v celkovej dĺžke 202 m a viacero priepustov.

Poškodenie trate koncom 2.svetovej vojny
Koncom 2.svetovej vojny bola trať poškodená. Na oprave trati pomáhali Revúčania a obyvatelia celej Muránskej doliny. V úseku Jelšava - Múráň bola doprava po železnici obnovená od 26.3.1945.

Povodeň v roku 1972
Silné dažde a búrky v dňoch 16-18.5.1972 naplnili korytá riek. 17.5.1972 v neskorých večerných hodinách došlo k obrovskému zosuvu pôdy na trati Plešivec - Muráň v blízkosti vchodového návestidla žst.Plešivec. Vznikla asi 15 m hlboká priepasť, nad ktorou zostali visieť koľaje so železnými podvalmi. Zosunutý materiál z trate zasypal cestu do obce Gemerská Hôrka a trať Plešivec - Zvolen.
Mnohí zodpovední pracovníci ČSD predpokladali, že na obnovenie trate do Muráňa budú potrebovať najmenej 3 mesiace až pol roka. Na spriechodnenie trate smerom na Zvolen kus práce vykonal žeriav Kirow z RD Plešivec pod vedením náč. Ondreja Benedika. Na trati Plešivec - Muráň bolo potrebné odpratať niekoľko tisíc metrov kubických zeminy a skál a urobiť provizórne premostenie ŽM-16 v dĺžke 51 m. Na túto ťažkú úlohu sa podujali pracovníci TD Košice-juh, MO Košice a príslušníci železničného vojska. 28.5.1972 o 9:12 hod. dal vedúci stavby súhlas, aby na provizórny most zašiel parný rušeň radu 556.0 s jedným vozňom naloženým štrkom a vykonal zaťažkávaciu skúšku. Po prvých vykonaných meraniach na most prichádzajú dva rušne radu 556.0, ktorých hmotnosť spolu bola 328 ton. Zaťažkávacia skúška bola úspešná. Prvý nákladný vlak 8681 do Muráňa odišiel z Plešivca o 12:10 hod. a o 12:45 hod. odišiel do Muráňa aj osobný vlak 3303.
Po postavení provizórneho premostenia začali práce s úpravou úseku trate tak, aby v budúcnosti nemohli prírodné živly prerušiť dopravu. Postavil sa mocný oporný múr so šachtou na vodu a upravil odtok vody. Pri konečnej úprave trate sa musel provizórny most demontovať.
Práce na demontáži provizórneho mosta neďaleko žst.Plešivec sa uskutočnili v septembri 1976. Aby sa skrátila výluka trate, most nebol demontovaný v koľajisku, ale odsunutý do vzdialenosti 5 m. Pod dve vysunuté koľaje sa uložilo 500 podvalov, ktoré vytvorili mocné podpery, schopné uržať 150 t ťažký most. Odsúvanie travalo 8 hodín. Novú koľaj postavili pracovníci traťovej dištancie Košice juh. Výluky na trati trvali len 3,5 dňa.

Povodeň v roku 1974
Po dlhotrvajúcich dažďoch dosiahli vody riek Muráň a Zdychlava najvyššiu hladinu 21.a 22.10.1974. Voda porušila železničné mosty a úseky trate Plešivec - Muráň. Voda v Revúcej úplne zaliala námestie Slobody, ulice v blízkosti riek, futbalové ihrisko a porušila železničnú trať.
Po oprave trate Plešivec - Rožňava bol do Plešivca presunutý stavebný vlak MO Košice spolu s nehodovým žeriavom EDK 1000. Následne jedna čata pracovníkov MO Košice začala s opravou trate Plešivec - Muráň do km 40,1. 25.10.1974 boli všetky mosty na trati provizórne premostené. Po namontovaní koľajníc Traťovou dištanciou Košice juh bola obnovená doprava.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. V. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku