Mosty na trati Brezno - Tisovec

Pri výstavbe trate Pohronská Polhora - Tisovec bolo postavených niekoľko veľkých mostov. Pri prekonávaní až 50‰ stúpania položili Abtovou ozubnicou aj na dvoch viaduktoch v Čertovej doline a Pod Dielom.
Na konci vojny trať bola veľmi poškodená. Zničený bol viadukt Pod Dielom, niekoľko menších mostov na Bánove a most v Tisovci.

Viadukt Pod Dielom
Viadukt, ktorý preklenul dolinu ponad horáreň pod vrchom Diel, bol postavený na kamenných pilieroch v roku 1896. Ležal v oblúku polomeru 250 m, vo výške 31 m a stúpaní 48‰. Okrem odľahčovacích klenieb mal 5 otvorov svetlosti 25 m.


Pohľad na viadukt v roku 1939


Abtova ozubnica na viadukte

Po vypuknutí SNP sa partizánske skupiny pokúsili o prerušenie dopravy v okolí Tisovca práve zničením viaduktu v km 32,413. 28.11.1944 o 1:45 hod. viadukt vyhodili do vzduchu. Jeden pilier sa poškodil a jedno pole viaduktu bolo spadnuté o 3 m dolu a zachytené na pilieri. Zámer sa tak im nevydaril, po týždňovej oprave bola po ňom obnovená železničná prevádzka.
Most zničili až ustupujúce nemecké jednotky v noci z 27. na 28.1.1945. Do základov boli zničené piliere a úplne rozbité konštrukcie.
Po veľmi krátkom čase trosky železnej konštrukcie a pilierov odpratali a v septembri 1945 začali so stavbou nového mostného provizória. So zreteľom na zakrivenie trate a jej veľký spád bolo rozhodnuté postaviť drevené piliere na zabaranených bárkach vzájomne spolu spojených vo forme mohutného priestorového lešenia. Ako nosné konštrukcie boli použité plnostenné nosníky 90 cm vysoké bez pásnic, priečne stužené s horným a spodným zavetrovaním. Drevená stavba bola unikátna, lebo mala 3 poschodia.
Provizórne premostenie dlhé 156 m dali do prevádzky 28.1.1946. Nastalo obnovenie dopravy na celej trati Podbrezová - Brezno - Tisovec - Jesenské.
Drevený most niekoľkokrát vyhorel. Najprv 6.3.1951 sa chytil horieť od vypadnutého žeravého uhlíka z ozubnicového parného rušňa. Ak keď bol požiar včas lokalizovaný, železničná doprava bola prerušená na šesť týždňov. Väčší požiar nastal 22.3.1952 po prechode nákladného ozubnicového vlaku č.8638. Nákladná doprava bola obnovená po oprave až 10.5.1952.
Od 22.6.1955 pre značne poškodený viadukt bola zastavená nákladná doprava na trati Pohronská Polhora - Bánovo, pretože i keď sa drevené časti viaduktu ošetrovali, podliehal nepriazni počasia. Zhnité boli podpery. Na trati premávali len motorové osobné vlaky. Po prechode motorového osobného vlaku 11.8.1958 o 6.00 hodine z dôvodu veľmi zlého technického stavu dreveného viaduktu bola nakoniec úplne zastavená aj osobná prevádzka na trati Tisovec - Pohronská Polhora.
Začalo sa okamžite s rozoberaním drevenej konštrukcie z horného konca a súčasne pripravovali terén pre stavbu nového.
Autorom nového mostu bol Doc.dr.Ing.A.Tesár, ktorý na viadukte druhýkrát v ČSR s úspechom aplikoval pôdorysne polygonálne lomený oblúk. Na zbytkoch starých neporušených základov postavili pracovníci Hutních montáží Ostrava a Mostný obvod ČSD Košice 160 m dlhý most celozváranej priestorovej rámovej sústavy, vyrobený v mostárňach Vítkovických železiarní Klementa Gottwalda Ostrava. Na jeho stavbu spotrebovali asi 500 m3 betónu a necelých 300 ton mostovej ocele. Nosnú konštrukciu tvoria priehradové spojité oceľové nosníky 5 x 28 m, lomené do polomeru 250 metrov. Do nosnej konštrukcie boli zamontovane štíhle oceľové spojky, ktoré tvorili spolu s nosnou konštrukciou združený rám. Pri tejto netradičnej výstavbe viaduktu sa usporilo milión korún. Viadukt sa stal prvým celozvarovaným priehradovým železničným mostom v Česko-Slovenku, ktorý bol vyrobený na stavenisku. Zmontovaný bol pomocou dvoch žeriavov sústavy Derricko nosnosti 25 a 40 ton.
Zaťažkávacia skúška prebehla 26.2.1959 úspešne. Prevádzka na trati bola obnovená 27.2.1959 i pre nákladnú dopravu.

Čertov viadukt


Čertov viadukt na historickej pohľadnici

Mosty pri Bánove
Mosty pri Bánove nad cestou boli od konca druhej svetovej vojny len ako provizória. Trvalo dlho pokiaľ sa podarilo nájsť dodávateľa, pretože v tuzemsku ho z kapacitných dôvodov nemal kto vyrobiť (ani Mostáreň Brezno, ani VSŽ Košice, ani VŽKG Ostrava). Mosty nakoniec preložili až v dňoch 9. až 11.7.1968. Diely na mosty dodali Poliaci, ktoré na mieste zmontovali pracovníci Mostného obvodu ČSD Košice. Zmontované diely položil železničný žeriav o nosnosti 125 ton.

Most v Teplici
Vysoký most, pri dominante svojho okolia - vápencovom brale Hradová.

Tisovecký most
Ustupujuce nemecké vojská v noci z 27. na 28.1.1945 zničili aj most na Muráňskej ulici v Tisovci. Po vojne ho nahradilo mostné provizórium.

Mosty postavené v súvislosti s traťou Revúca - Tisovec
V súvislosti s výstavbou trate Revúca - Tisovec bol postavený klenbový most cez údolie potoka Furmanec a pred vstupom do žst.Tisovec od Jesenského železobetónový most s 3 poliami.

Sanácia pilierov mostov Brezno-Halny - Tisovec
Geomonta-Harmanec spol.s.r.o. vykonal sanáciu pilierov z kamenného muriva mosta v km 36,953 a v km 37,877 na trati Brezno-Halny - Tisovec.

Mosty na trati Tisovec - Jesenské

Pri vpáde maďarských bolševikov na Slovensko bol poškodený aj most cez Rimavu neďaleko Rimavskej Soboty v km 6.7/8 trate Veladin - Tisovec.
Priamopásová priehradová železná konštrukcia, jednoduchej sústavy so spodnou mostovkou, rozpätia 25,8 m (10 priehrad dĺžky po 2,58 m) bola rozstrieľaná smerom od Tisovca v tretej priehrade v blízkosti tretieho styčníka. Okrem toho boli zničené dva pozdĺžniky v prvej priehrade na rovnakom konci mosta, ako aj priľahlý priečnik v prvom styčníku. Rozstieľanie konštrukcie však nebolo dokonalé, takže konštrukcia sa nezrútila.
Aby vlaková doprava mohla pokračovať, bola konštrukcia pod druhým a tretím styčníkom dočasne podoprená rovnaninami podvalov a zničené pozdĺžniky v prvej prieharde boli nahradené dreveným provizóriom.
Pri definitívnej oprave mosta bolo potrebné nahradiť poškodené dolné a horné pásy na dĺžku asi poldruhej priehrady novými súčiastkami, zriadiť dve nové zvislice, dve nové priečky, štyri nové pozdĺžniky v prvej a tretej priehrade, ako aj dve nové zavetrovacie priečky v prvej priehrade. Hmotnosť nového materiálu bola asi 6,0 t.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Strana aktualizovaná : 1. VIII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku