Mosty na trati Rimavská Sobota - Poltár

Trať Rimavská Sobota - Poltár bola otvárana na dve etapy. Najskôr bol 6.11.1903 otvorený úsek Poltár - Ožďany a 23.11.1903 zvyšný úsek Ozďany - Rimavská Sobota.

Poškodenie a obnova mostov po 2.svetovej vojne
Slovenské obyvateľstvo na obsadenom území podporovalo povstanie. Po vypuknutí SNP podmínovalo železničný most na tratí Rimavská Sobota - Ožďany.
Koncom 2.svetovej vojny bola trať poškodená. Doprava na trati Kokava nad Rimavicou - Poltár - Ožďany sa obnovila 12.5.1945.

Zastavenie osobnej dopravy a zrušenie trate
Pre zničený železničný zvršok bola na trati od 1.10.2000 zastavená železničná doprava a nahradená autobusovou dopravou. 3.5.2007 rozhodlo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o zrušení trate.

Most v km 1,475
Najväčším mostom na trati bola most ponad Rimavu v km 1,475. Most tvorila železná plnostenná konštrukcia s dolnou mostovkou, dĺžky 27 m. Na moste v km 1,480 sa nachádzal vodný žeriav.

Most v km 13,510
Most v km 13,510 prechádzal ponad štátnu cestu Košice - Zvolen. Most bol zničený po prechode frontu. Na jeho miesto bol vložený drevený most.
12.9.1959 medzi 16. a 17. hodinou po štátnej ceste smerom od Košíc prechádzalo popod most nákladné auto Tatra 111, na ktorom bol naložený bager. Náklad bol väčší ako priepustnosť mosta. Šofér s nákladom narazil na most a celú trať potlačil asi o 30 cm do strany. Koľaje sa pokrútili, polámali sa aj prevené podpery. Železničná dprava bola cez most veľmi ohrozená a bolo ju nutné okamžite zastaviť.
Závadu zistila zamestnankyňa železničnej stanice Hrnčiarske Zalužany, staničná robotníčka v zn. Ožďany Ambrušová, keď očakávala príchod vlaku č.2924. Svojou duchaprítomnosťou zavolala ihneď traťmajstra a sama utekala oproti prichádzajúcemu vlaku. MOs 2924 zastavila a vyrozumela vlakvedúceho o mieste prekážky. Svojou rozhodnosťou a ostražitosťou zachránila mnoho životov v preplnenom vlaku. Keby vlak vošiel na most, bol by sa prevrátil a spadol z mosta dolu.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. XI. 2009
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku