Mosty na trati Košickej detskej železnici

Stavba trate Čermeľ - Vpred
Na počesť 10.výročia oslobodenia ČSR bola pre radosť detí v 1955 brigádnicky postavená uzkorozchodná trať rozchodu 1000 mm. Trať v dĺžke 3940 m prechádzala Čermeľským údolím. Na trati boli postavené 3 oceľové mosty, 5 prejazdov, trať mala 19 oblúkov polomeru 80 až 800 m, traťovú rýchlosť 30 km/h a jazda bola riadená traťovým telefónom. Stavba si vyžadovala odpracovať 140 000 hodín a premiestniť do 6000 m3 zeminy. Na jej výstavbu sa použil materiál, ktorý zostal zo stavby trate Turňa nad Bodvou - Rožňava, ktorý bol určený do šrotu.

Stavba trate Vpred - Pionier
Do utorka 24.4.1956 brigádnici dokončili okrem násypov aj stavbu 4 mostov, 3 priepustov a položili 1000 m nových koľajníc. Zvršok upravili čaty železničiarov z Traťových dištancii v Poprade, Žiline, Prešove a Rimavskej Sobote. Prevádzkové skúšky trate sa vykonali v nedeľu 29.4.1956. Celý úsek pionierskej železnice bol slávnostne odovzdaný do prevádzky 1.5.1956 o 16:00 hod.

Rekonštrukcia trate v 1987
V 1984 SÚDOP Košice spracoval štúdiu o komplexnej rekonštrukcii celej trate.
V prvej etape rekonštrukcie v 1987 bola vymenená medzistaničná koľaj. V ďalších prácach sa počítalo s výstavbou stavičných budov a dokonca s predĺžením trati o ďalší úsek dĺžky 1 km.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. V. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku